Stretnutie mladých “Návrat domov”

Špeciálne tri dni v Sklenom s názvom „Návrat domov!“

V Sklenom sme prežili špeci čas s mladými vo veku od 15 do 28 rokov.

Tento minitábor viedol náš Miško Sekáč so super tímom tzv. Smotánkou: Maťa, Janka, Onďo, Mirka, Majka, Stázi, Gabo, Alex a návšteva z východu- neopakovateľný Branko.

Sme radi , že prišlo veľa mladých, ktorí tu boli prvý krát alebo mladých, s ktorými budujeme vzťahy ešte krátko. Tri dni sme využili naplno.

Téma s názvom: Návrat Domov, podľa evanjelia Lk 15- márnotratný syn- nás chytila za srdce. „Som tvojím synom, som tvojou dcérou!“, znelo nadšene.

Hlavným sloganom tohto času bolo: Domov je byť s Ním.

Každý deň sme prenikali do tajomstva, kde alebo kto je náš domov. Pomocníkmi nám boli svedectvá členov tímu, dynamiky, zdieľania v skupinkách, čas na modlitbe, budovanie priateľstiev pri táboráku či pri športe. Ďalších 5 sloganov, ktoré charakterizujú tento čas sú: 1. Keď ťa Otec miluje, niet čo riešiť.

  1. Útek nie je riešenie.
  2. Riešenie je Návrat Domov.
  3. Ducha vzývaj a synovstvo prijímaj.
  4. Keď nechceš byť „teľa“, buď súčasťou tela.

Ďakujeme Pánovi za krásne počasie, ochranu na dynamikách, za nové veci, ktoré začal konať v životoch mnohých.
Vďaka tímu za spoluprácu a kopec srandy. Vďaka vám mladí, ktorí ste prišli a nezostávajte sami. Domy modlitby sú tu pre vás a my v Sklenom sa na vás už tešíme 2-4 októbra na víkendovku.