ON ROBÍ AJ VECI NEMOŽNÉ!

obrazok.jpgMária,
matka troch detí, manželka, ktorá zažila víťazstvo Ježiša Krista vo svojej rodine. Jej manžel Jozef bol alkoholik a gambler, vyslobodený z tmy, závislosti, dlhov, hádok, rozdelenia.

Mária: Vydala som sa pred 10-timi rokmi za muža, ktorý sa tváril ako tradičný veriaci. Až v manželstve som zistila, že to bola iba pretvárka a namiesto harmonického manželstva, sme žili v pozemskom očistci. Manžel sa prejavil ako alkoholik a patologický hráč (gambler). Ja som aj napriek požehnaniu troch krásnych detí, prežívala smútok a strach z budúcnosti. Po každej výplate šiel manžel piť a keď mu došli peniaze , predal čo mu prišlo pod ruku (televízor, dve automatické práčky, chladničku, stôl, dva vysávače, detský príbor, bicykel, fén na vlasy). Skoro všetko, čo sa dalo speňažiť.

Takto sme žili v dlhoch niekoľko rokov. V tom čase mi bola veľkou oporou priateľka z Komunity Ján Krstiteľ. Pozývala ma na stretnutia, ale ja som sa stále vyhovárala, že s takými malými deťmi by som z toho aj tak nič nemala. Keďže na výber som nemala, rozhodla som sa 20.3.2001, že pôjdem na modlitbu príhovoru do oázy v Sklenom. Boh mi tam dal prisľúbenie:“ Buď pevná v Pánovi a tvoj manžel bude posvätený.“ Uverila som týmto slovám od Pána a začala som navštevovať dom modlitby, stretnutia koinonie a dávať pravidelne desiatok. To som vnímala ako moju vernosť Pánovi.

Toto prisľúbenie, drahí priatelia, sa splnilo. V októbri 2005 som vstúpila do Komunity Ján Krstiteľ. V januári 2006 sa však s manželom už nedalo žiť, a tak ostal na ulici. A práve tu nastal zlom v jeho a našom živote, začala jeho premena. Boli to opäť ťažké chvíle, ale Ježiš už bol natrvalo v mojom živote a Pánom mojej rodiny. Zostala som mu verná v každom mojom sľube, aj keď v tom roku prišli 3 exekúcie. Neustále som stála na Božom slove a Ježiš ma mocne viedol, takže celý rok mi nič nechýbalo. V septembri sa manžel vrátil z protialkoholického liečenia so zmeneným srdcom a úžasným pohľadom na Boha, život a rodinu. Pán nám začal veľmi žehnať v našom spoločnom živote – rodinné porozumenie, materiálne požehnanie. Kúpili sme si vlastné auto, rodinný dom a Ježiš nám dennodenne preukazuje svoju lásku a starostlivosť. Aleluja!

Jozef: Potvrdzujem manželkina slová. Stále mám pocit, že sa mi to všetko len sníva. O tom, čo mi dal Ježiš, som naozaj len sníval. Dnes mám prácu po akej som túžil. Žijem vo svojom novom rodinnom dome s úžasnou rodinou. Vozím sa autom, ktoré som vždy chcel mať, ale nikdy som neveril, že to bude možné. A to najdôležitejšie pre mňa bolo a je, keď mi moje deti povedali, že konečne majú ocka. Boh je mocný! Robí aj veci nemožné!

Heb 10,35-39: „Preto netraťte dôveru, lebo ju čaká veľká odmena. Potrebujete vytrvalosť, aby ste plnením Božej vôle získali prisľúbenie. Lebo ešte chvíľku, celkom krátku, a ten, ktorý má prísť, príde, nebude meškať. Môj spravodlivý bude žiť z viery, ale keby cúvol, moja duša nebude mať v ňom zaľúbenie. My však nepatríme k tým, čo cúvajú na záhubu, ale k tým, čo veria, aby získali život.“