kurz DEJINY SPÁSY

Už v druhom týždni nového roka 2010 sa Oáza Sklené naplnila 40 účastníkmi, ktorí prišli na kurz Dejiny spásy.
Počas troch dní mohli nanovo, kreatívnym spôsobom vstupovať do Božieho Slova, odhaľovať ho, spoznávať ho, a tak zachytiť plán Boha vo svojom živote skrze prisľúbenia, ktoré sa napĺňajú v Ježišovi Kristovi.