Tábor mužov

Keď sa stretnú muži s túžbou po dobrodružstve, priateľstve a skúsenosti s živým Bohom, je potrebné ich pustiť do prírody.
Kremnické Bane vytvorili toto Božie prostredie a tak sa 26 chlapov ocitlo na 4 dni vo svojom živle.
Odtrhnutie sa od všednosti s možnosťou odkrytia nového pohľadu na Ježiša Krista sa niesol aj tohtoročný tábor mužov.
Partia odhodladných bojovníkov sa pustila do zdolávania dynamík. Veľa z nich muselo siahnuť na dno svojich síl a možností.
V atmosfére priateľstva a modlitby sa opäť potvrdilo to, že sa nikto nemusel báť, pretvarovať a schovávať.
Výnimočná skúsenosť a fantastický čas relaxu, to bol tohtoročný tábor mužov.

 

Oáza Sklené