Kurz Priska a Akvila

Každý kresťanský manželský pár je volaný do služby novej evanjelizácie. Ako majú žiť manželia a k čomu su konkrétne volaní? Na to poslúžil práve tento kurz. Manželia odkrývali nové poznatky z tejto oblasti a otvárali sa na povolanie, ktoré im patrí. Jednota, radosť a odvaha svedčiť sú zbraňami kresťanského manželského páru a to bolo požehnanie, ktoré si všetci prítomní odniesli domov.

„Ja a môj dom chceme slúžiť Pánovi“     (Joz 24,15)