SKUTOČNÝ ŽIVOT

O tomto stretnutí mladých by som napísala: SKUTOČNÉ…
Nehrali sme sa na skrývačku, ale otvorene sme odkrývali pravú SKUTOČNOSŤ ŽIVOTA,
ktorou je iba JEŽIŠ KRISTUS.
Lebo “tesná je brána a úzka cesta, ktorá vedie do života a málo je tých, čo ju nachádzajú”. (Mt 7,14)
A preto výzva, ktorú si z tohto stretka odnášam:
Nechci od JEŽIŠA “diaľničnú nálepku”, ale hľadaj Jeho plán a Jeho cestu pre svoj život.
Lebo iba s JEŽIŠOM je život SKUTOČNÝ.

Ľudmila


Stretko : SKUTOČNÝ ŽIVOT

60 mladých, kráčajúcich, odhodlaných čeliť novým výzvam, napr. odložiť mobily na jeden deň,
ísť na prechádzku a nie budovať virtuálne vzťahy, ale tie SKUTOČNÉ, umývať spolu riady, wc…..
dať svojich 5 chlebov a 2 ryby, aby si zakúsil omnoho viac – isté bohatstvo, a stal si sa tak
súčasťou zázraku (1 Tim 6, 17-19), aby si začal zhromažďovať poklad ako istý základ do budúcnosti,
a tak žil SKUTOČNÝ ŽIVOT – dobre investoval . Kde?: do osobnej modlitby –
do SKUTOČNÉHO priateľstva – evanjelizácie – služby.
Č
o si o mne JEŽIŠ myslíš, aká je tvoja predstava o mojom živote?
Toto bolo to, čo nám znelo v ušiach tieto 2 dni, a nech ti to zneje vždy,
keď si spomenieš na stretko SKUTOČNÝ ŽIVOT.
Chceš diaľničnú známku alebo úzku cestu a tesnú bránu. Chceš si robiť čo chceš alebo
hľadieť do božieho slova a počúvať ježiša ako ti hovorí cez tvojich bratov, sestry?
to čo je neviditeľné ti je bližšie ako to, čo je viditeľné, lebo viditeľné je len tieňom budúcich vecí,
ale SKUTOČNOSŤ JE KRISTUS (Kol 2, 17)
Hej mladí do toho!!!!!!
Teším sa na budúce!

Martina

 

Tak čo? Máš odvahu žiť SKUTOČNÝ ŽIVOT?
Tak odpovedz na JEHO pozvanie a neboj sa prijať HO do svojho života.
Volá sa JEŽIŠ KRISTUS a stačí ak mu otvoríš svoje srdce.
Uži si aj ty spolu s ním a s priateľmi SKUTOČNÝ ŽIVOT!
Ideš do toho?

 

Aj ty môžeš ponúknuť toho, ktorý dáva žiť SKUTOČNÝ ŽIVOT – JEŽIŠA.
A ako to môžeš urobiť?
Pozri, na začiatok môžeš dať zdieľať toto video na svoju stránku, facebook
a tak odštartovať začiatok nového života v životoch ďalších.
Tu je: