Kurz osobná modlitba

V dňoch 02.-04.03.2012 sme mali jedinečnú skúsenosť Pánovej prítomnosti na kurze Osobná modlitba. Bolo nás okolo 30 a každý z prítomných sa mohol učiť osobnému vzťahu s Ježišom skrze Božie Slovo, spontánnu chválu a vďaku, a to všetko v radostnej atmosfére otvorenosti a priateľstva. „Strácať čas s Pánom, nie je strata času!“ Rozhodnúť sa každý deň pre modlitbu – osobný vzťah s Ježišom, je obrovským požehnaním pre každého jedného z nás. My sme to zakúsili a bolo to super. Príďte medzi nás.
Betka