KURZ FILIP v NOVOTI

33Ježiš je živý!!! S touto najlepšou správou sme sa 1.-2. februára 2009 s naším 5 členným teamom vybrali do krásnej Oravskej snehom zasypanej dediny Novoť.

Boli sme pozvaní miestnym kňazom o. Vladom Kleinom urobiť Kurz Filip (vďaka za prijatie vo vašej farnosti a za technické prostriedky).

Bol zorganizovaný pre všetkých tých, ktorí túžia zakúsiť Ježiša alebo obnoviť svoj vzťah s Ním.

Stretávali sme sa v budove miestnej školy. Na kurz prišlo 27 účastníkov rôznych vekových kategórií.

O prestávky s výbornými oravskými koláčmi a rovnako dobrými obedmi sa postaral náš technický team (srdečná vďaka Marta, Hanka, atď. ).

Mojou peknou skúsenosťou bola spolupráca v teame a účinnosť hlásaného Božieho slova. V teame kurzu pracovali: Patrik, Betka, ja-Martina a naše oporné stĺpy z Oščadnice – Lucia a Ľudka. Každý z nás prispel svojou originálnosťou a darom od Pána.


13Patrik svojou vynaliezavosťou v každej situácii a úprimnou túžbou ohlasovať Pána. Betka svojou skúsenosťou v evanjelizácii a horlivosťou. Lucia svojím neúnavným spievaním a hraním na gitare, tiež ovládaním počítača počas prednášok (napriek svojmu nachladnutiu – vďaka!). Ľudka svojím prirodzeným talentom získať si poslucháčov a mocným svedectvom toho, čo v nej Pán vykonal.

Tešila som sa a bola som v nemom úžase z účinnosti Božieho slova. Ako s ľahkosťou otvára srdcia ľudí, napĺňa a vstupuje tam, kde je pozvané. Ukazuje na Ježiša a pozýva odpovedať na dar spásy.


Na záver sme si vypočuli svedectvá účastníkov o tom, ako sa Pán dotkol ich sŕdc, a tak sa presvedčili o slove: 25

„ Tí, čo ma túžobne hľadajú, nachádzajú ma.“ Prís 8,17


Boli sme potešení spolupracovať na duchovnom raste v tejto farnosti.

Zakúsili sme obrovskú radosť, že sme mohli zadarmo odovzdať to, čo sme sami zadarmo dostali Tú naj…. správu a to nielen pre Novoť!


Veríš tomu, že Ježiš sa zaujíma aj o Teba? Zakúsil si už, že Boh ťa miluje a že si preňho jediný, vzácny a výnimočný? Nenechaj si ujsť túto možnosť v Tvojom živote . Už tento víkend máš jednu zo šancí – pozývame Ťa k nám do Skleného na Kurz Filip! Neváhaj a urob krok dopredu za novou skúsenosťou s Ním!!! Príď, čakáme Ťa!

Martina