žiadosť o 2%

V Y H L Á S E N I E

o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti

stiahni si žiadosť