Je možné žiť dnes panenstvo pre Božie Kráľovstvo

… alebo je možné, že Boh volá práve mňa?

Dnes je veľmi ľahké nájsť veľa článkov, ktoré píšu nové zaujímavosti o zdraví, či výchove detí, vedenie manželského páru v kríze, ale nie často a ľahko sa dozvieš niečo o dare, o povolaní panenstva pre Božie kráľovstvo. „..ďalší sú neschopní manželstva, lebo sa sami urobili takými pre nebeské kráľovstvo..“ Mt 19,12

Preto by som sa chcela s Tebou zdieľať o tom, čo žijem.

Volám sa Martina Vachová, mám 31 rokov a žijem život v panenstve pre Božie kráľovstvo v Komunite Ján Krstiteľ už 6-ty rok. Momentálne žijem v Sklenom pri Handlovej spolu s ďalšími 9-timi bratmi a sestrami.

martinka-011Narodila som sa v Úľanoch nad Žitavou (NZ),v tradičnej katolíckej rodine. Počas štúdiách na VŠ Pedagogickej v BA odbor špeciálne vychovávateľstvo, ma pozvala kamarátka na tzv. stredy – stretká Dómskeho spoločenstva.

Odtiaľ to bol už iba krok na rôzne evanjelizačné kurzy, ktoré robila Komunita Ján Krstiteľ (ďalej KJK) v Bratislave.

Ježiš cez tieto dve spoločenstvá začal meniť „môj nárek na tanec.“

Už ako malé dieťa som túžila zažiť nejaké veľké dobrodružstvo. Keďže v našej malej dedine sa toho veľa neudialo, začala som si dobrodružstvá vymýšľať. Spolu so sestrou a sesternicou sme si vymýšľali hry, piesne, neskôr som skladala básne a maľovala. Šport, chodenie do prírody – do hôr, cestovanie boli moje chvíľky oddychu a radosti s priateľmi, s ktorými som vždy bola obkolesená.

S tým dobrodružstvom to Pán zobral vážne a dal mi veci o ktorých som ani nesnívala. Teraz som 5 a pol roka žila na severnom Taliansku a neskôr v jeho strednej časti. Veľa sme cestovali, kvôli evanjelizácii. Naučiť sa jazyk, spoznať krajinu a otvoriť sa na nových ľudí, ktorých mi Pán poslal, bolo a stále je jedno veľké dobrodružstvo.

Po štúdiách ( pri Plzni ) našej Kerygmatickej Evanjelizačnej Školy som sa 20. decembra 2008 vrátila na Slovensko.

Ako to všetko začalo…

V mojom živote sú tri hlavné momenty, po ktorých sa môj život vždy zmenil.

Môj prvý špeciálny moment prišiel v decembri 1999,kedy som mala osobnú skúsenosť Božej lásky cez stretnutie sa so živým Ježišom.

Boh ma miloval, ale ja som Jeho lásku neprežívala ako konkrétnu a osobnú. V mojom srdci som zakusovala veľa strachu, neistoty, hanblivosti a odmietnutia. Nevysvetliteľný pocit prázdnoty, ktorý ma sprevádzal počas štúdia na výške a to napriek tomu, že štúdium sa mi páčilo. Vždy som mala okolo seba priateľov a zakúsila som lásku mojich rodičov. No pocity prázdnoty vo mne, ma hnali do hľadania niečoho alebo niekoho kto naplní moje vnútro.

S nádejou som preto prijala pozvanie na kurz Jozue ( KJK) v BA – kurz o víťaznej Kristovej mentalite. V ten deň 9.decembra 99 som volala na Pána a On sa dotkol môjho srdca. Ježiš ma vtedy oslobodil od smútku a od všetkých pocitov prázdnoty. Cítila som sa milovaná a prijatá taká aká som, bez podmienok či ďalších nárokov . Zakúsila som Ježiša, ktorý zomrel za moje hriechy a vstal z mŕtvych, aby mi dal nový život. Keď som ho prijala a vyhlásila za svojho Spasiteľa a Pána Jeho nový život sa vlial v hojnosti do môjho života a premenil ho. Obrovská radosť a dôvera v Neho, ktoré začali vo mne prebývať, nové vnímanie mňa samej, ľudí okolo mňa a nový vzťah s Bohom bol iba začiatok novej kapitoly v mojom živote.

..a čo bolo ďalej….

Môj druhý špeciálny moment, ktorým sa zmenil môj život sa začal počas kurzu Pavol ( jeden zo sérií kurzov Kerygmatickej Evanjelizačnej Školy KJK, o tom ako evanjelizovať ) v auguste2001.

Po skončení VŠ som začala pracovať v detskom domove v BA a v mojom srdci bola veľká túžba hovoriť o tom čo som sama zakúsila. Jediný problém bol AKO? Ako to robiť, aby to bolo atraktívne a účinné?

Rada som prijala výzvu zúčastniť sa kurzu Pavol, ktorý by mi pomohol vyriešiť tento problém. Počas 10 hektických dní plných prednášok a praktických cvičení padali vo mne rôzne schémy o tom čo by sa malo a čo nie a mňa začala napĺňať nová sloboda hovoriť o Ježišovi.

Ježiš zatiaľ pripravil novú stratégiu ako prehovoriť k môjmu srdcu.

Počas jednej spoločnej modlitby mi zaznelo veľmi mocne Jeho slovo z Flp 3,7-8:“ No to čo mi bolo ziskom, som pre Krista pokladal za stratu. A vôbec, všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho Pána. Pre Neho som Všetko Ostané stratil a pokladám to za odpad, aby som získal Krista.“ Toto slovo zatriaslo celou mojou bytosťou. Dotklo sa mojich hodnôt, túžob a plánov do budúcnosti, snov a vzťahov,… všetkého. Dotklo sa hlavne mojej veľkej túžby založiť si rodinu, mať manžela a deti.

Vnímala som, že Pán mi je veľmi blízko a dáva mi akýsi návrh ako žiť. Nepotrebuje iba zopár chvíľ z môjho dňa. Nechce, aby som preňho len pracovala či „slúžila mu“, ale aby som mu patrila celá.

Z mojich úst však vzišla otázka: Ako? Ako sa to môže stať? Ako je to možné ?

Domov som sa vrátila v rozpačitom stave a chvíľami som sa snažila na celú záležitosť zabudnúť. Nikomu som o tom nehovorila. Vedela som, že Pán mi prehovoril, ale iba matne som tušila čo presne mi hovoril a nevedela som čo mám robiť. Znovu a znovu som si čítala slovo z Flp 3,7-8, ktoré ma vyzývalo zanechať všetko a žiť ako Ježiš. Žiť ako On, totálne a radikálne iba pre Božie kráľovstvo.

A tak sa vo mne začala –teraz ju volám- cesta spracovania Jeho slova.

23122008-007Začala som sa zaujímať o všetko kde sa písalo o zasvätenom živote, celibáte, komunitách. Samozrejme všetko som robila potajomky, aby sa o tom nikto nedozvedel. Jedného dňa som v kníhkupectve objavila knihu od R. Cantalamessu : Panenstvo. Vnímala som, že presne to je to čo mi zaznelo od Pána ako návrh. Žiť pre Božie kráľovstvo v panenstve. Absolútne som nevedela čo to je a tiež som si nevedela predstaviť, že by Boh volal práve mňa. Otázky, ktoré sa vtedy vynárali v mojom srdci: ako by som žila a bola by som šťastná?, mi postupne Ježiš objasňoval. Čítaním už spomínanej knihy a Biblie sa z tejto možnosti, ktorú som vnímala, postupne stával Dar– „áno Pane, keď to chceš Ty , aj ja to chcem“

Uvedomila som si dar života a zakusovala som plnú slobodu, urobiť s ním čo chcem. Nechcela som však premrhať šancu, že Boh života sa pozrel práve na mňa a chce ma celú pre seba.

Cítila som sa obdarovaná, jediná a vzácna pre Neho. Jeho láska ma priťahovala a svietila viac ako všetko ostatné.

Druhou veľkou pomocou mi bolo spoznať internú Komunitu Ján Krstiteľ, kde bratia a sestry žijú totálne pre Ježiša v panenstve pre nebeské kráľovstvo. Navštívila som preto oázu v Sklenom, kde sa začali vo mne rúcať falošné strachy, či predsudky a pomaly som sa otvárala na Dar, ktorý mi bol ponúknutý Ježišom –áno je to možné.

Po 1a pol ročnom spoznávaní takéhoto života z vonku, prišla chvíľa, kedy mi Pán zobral zostávajúce pochybnosti opäť Jeho slovom: ..Kto opustil dom, bratov alebo sestry, matku alebo otca, deti alebo polia pre mňa a pre evanjelium, dostane teraz v tomto čase 100 násobne viac domy, bratov, sestry, matky, deti i polia…..a v budúcom čase život večný.. Mk 10, 29

A tak som slobodne odpovedala Ježišovej výzve nasledovať ho. Opustila som svoj dovtedajší spôsob života a začala som naplno žiť Dar panenstva v KJK.

Tretím momentom, ktorý zmenil a mení moje srdce, je každodenný život s bratmi a sestrami. Práve spoločný život tých, ktorých On povolal do panenstva, je pre mňa obrovskou skúsenosťou a impulzom do života s Ježišom. Tu sa učím a zakúšam radosť z prijatia i z odpustenia, novú slobodu v priateľstve a v spoznávaní sa, radosť z ohlasovania a žitia Jeho slova, radosť z nasledovania Ježiša totálne a s láskou.

Chcem ti na záver povedať: Áno je možné, že si ma On vyvolil a že ma pozval do tohto povolania!

Nechal mi však slobodu, čas i priestor rozhodnúť sa a odpovedať, pretože ma miluje a chce to najlepšie pre mňa. Môžem už len svedčiť, že moje povolanie panenstva každodenne dozrieva a ja mám z toho nesmiernu radosť.

Dnes sa už nepýtam: „ ako je to možné?“, pretože odpoveďou je pre mňa Božie Slovo:

Lk 1,35 : „ Duch Svätý zostúpi na Teba a moc Najvyššieho ťa zatieni.“

martinka-009Žijem môj život ako dar a dobrodružstvo s Ním. Pozývam aj Teba ak cítiš, že Pán ťa do niečoho podobného volá. Je vždy úžasné odpovedať na Jeho volanie, nech je akékoľvek. Aj keď zo začiatku si to nevieš predstaviť, On má pre Teba svoj plán. Je možné, že volá práve dnes a volá práve Teba!!!

…..po čom túžim ?…..o čom snívam!………….

Túžim, aby sme vždy zakusovali radosť a slobodu z odpovedania na Jeho naliehavý hlas, a aby sme Mu zostali verní.

To nám všetkým zo srdca prajem.

s priateľstvom Martina