Kurz AKO VÍŤAZIŤ V KRÍZE

Krízy patria k životu človeka. Nie všetci sa vedia postaviť voči týmto krízam a riešiť ich. Rezignácia a často krát depresia je výsledkom našej pasivity. Ako sa pozerať na krízy a akým spôsobom riešiť krízy citové, finančné, manželské, osobné, vzťahové? Kurz Ako víťaziť v krízach ti odkrýva biblický pohľad do tejto problematiky.

pošli nám prihlášku – v plánovaných akciach ju nájdeš