India má zápal pre evanjelizáciu

Od 8.10. – 20.12.2008 sa konala Medzinárodná škola kerygmatickej evanjelizácie (MŠKE) v Teplej (ČR).
Na nej sa zúčastnili tí, ktorí mali túžbu konkrétne odpovedať na výzvu Cirkvi pre Novú evanjelizáciu a nechať sa tak kerygmaticky formovať pre toto dielo.
Záujem o štúdium prejavilo 33 ľudí z rôznych krajín sveta. Z Indie prišlo 10 katolíckych kňazov zodpovedných za diecézne centrá evanjelizácie.
Ešte pred zakončením štúdia sme sa rozprávali s jedným z nich a položili mu aj pár otázok:

o. Santosh, rímsko-katolícky kňaz z Indie
Ako si sa dostal na Medzinárodnú školu kerygmatickej evanjelizácie?
Minulý rok robil v Indii tím ľudí z MŠKE kurz Filip zorganizovaný sekretárom, ktorý je zodpovedný za evanjelizáciu Indie. Keďže som zodpovedný za kazateľskú činnosť vo svojom regióne, takže som prijal pozvanie formovať sa kerygmatickou mentalitou.

Odhalila ti táto škola nové veci?
Pre mňa tu bolo všetko nové. U nás ešte nemáme takéto Kerygmatické školy (KŠ). Takže sme sa sem prišli učiť, a keď sa vrátime späť chceme začať s aktivitou týchto KŠ.

Čo ťa najviac oslovilo?
Oslovila ma metodológia kurzov, ktorá učí ako robiť kurzy. Z nich ma na najviac oslovila metodológia kurzu Pavol. Keď sa dobre naučíme metodológiu, tak môžme dobre robiť aj kurzy. Ja som doteraz kázal, ale bez správnej metodológie.

India je kolískou hinduizmu a budhizmu, ako sa tam kresťanom evanjelizuje? Aká je tvoja skúsenosť?
Moja prvá skúsenosť evanjelizácie bola ešte počas štúdia v seminári. Chodili sme ulicami vo dvojici a trvalo to celý týždeň. Bola to pre mňa nádherná skúsenosť. Ale všeobecne je tam pre katolíkov náročné evanjelizovať, keďže je prítomných veľa náboženstiev a siekt. K tomu na každú evanjelizáciu musí byť povolenie, ináč je to nebezpečné. Ale to všetko aj napriek tomu prináša ovocie a ním je aj naša účasť tu na tejto škole.

Podarilo sa ti zevanjelizovať napr. hinduistu?resize-of-santosh-1
Tam, kde pôsobím prichádza veľa hinduistov a každú sobotu od rána až do 15. hod sme s nimi, modlíme sa spolu, zdieľame svoje problémy. Potrebujú vidieť naše priateľstvo a lásku. Aj napriek ich skúsenosti so živým Ježišom je konvertovanie na kresťanstvo procesom na 3 až 4 roky.

Kde všade si už evanjelizoval?
V Taliansku a Nemecku.

Prekvapilo ťa niečo v Európe, alebo tu počas tvojho pobytu v Čechách?
Sneh. Nikdy predtým som ho nevidel. Smiech.

Odkázal by si niečo Slovákom?
Slovákov som stretol po prvý krát až tu v škole. Môžem povedať, že máte veľa entuziazmu pre Ježiša. Pokračujte v tom ďalej a získavajte viac a viac ľudí pre Ježiša, lebo svet potrebuje evanjelizátorov. A chcem vám povedať, že u nás v Indii je veľa práce.

Ďakujem za rozhovor.