KURZ TOBIÁŠ A SÁRA

Pozývame každý  manželský a snúbenecký pár na tento kurz, ktorý sa uskutočňuje na Slovensku prvý krát. Kurz sa dotýka háklivých a zároveň kľúčových záležitostí manželského vzťahu: modlitby a intímneho života. Ako sa postaviť k týmto veciam v manželstve? Majú tieto dve veci medzi sebou súvis a aký?

Tento kurz ti chce ukázať na kľúč, ktorý môže pomôcť manželskému vzťahu v jeho jednote a plnosti. Zainvestuj tvoj spoločný čas s partnerom a odhaľ ďalšiu z právd Božieho slova pre tvoje manželstvo.


Podmienkou tohto kurzu je, aby obidvaja partneri boli už na kurze Filip.

Tento kurz je vhodný aj pre snúbenecké páry, ktoré sa pripravujú vstúpiť do manželstva.

Kedy: 11.- 13. jún 2010

prihláška v plánovaných akciách