Dom modlitby

1.jpgDom modlitby je nástrojom evanjelizácie a slúži pre bratov a sestry, ktorí ešte nemajú osobnú skúsenosť s Ježišom Kristom. Je organizovaný tak, aby sa dosiahol proklamovaný cieľ na základe modlitby a osobného prijatia.

Organizuje sa v domoch, alebo bytoch bratov a sestier komunity Ján Krstiteľ, ktorí zakúsili „aký dobrý je Pán“. Modlitba podľa schémy zameranej na čítanie biblických textov v spojení so spevmi a spontánnymi prosbami a chválami pomáha tým, ktorí ešte túto formu modlitby nepoznajú. Pomáha priviesť brata a sestru k osobnému kontaktu s Pánom, obrátiť sa na Ježiša a otvoriť mu vlastné srdce.

Ide o veľmi jednoduchú formu evanjelizácie, kde sa ukazuje ako sa robia prvé kroky vo viere v Ježiša. Pozornosť je zameraná na brata a sestru, ktorí potrebujú pomoc a radu. Vďaka svojej jednoduchosti a prostrediu rodinnej atmosféry, ktorá umožňuje ľahšiu komunikáciu, sa Dom Modlitby môže ľahko stať miestom prítomnosti a pôsobenia živého21.JPG Boha.

Aj ty si teda pozvaný navštíviť jeden z našich Domov modlitieb, v ktorom budeš mať možnosť stretnúť bratov a sestry, ktorí ti vydajú svedectvo o živom Ježišovi a s ktorými aj ty budeš môcť zakúsiť, že JEŽIŠ JE ŽIVÝ, že ŤA MILUJE a STARÁ SA O TEBA!!!

Kontaktuj Oázu Sklené telefonicky, alebo prostredníctvom internetu…