Chceš vybudovať nový dom?

dom1.jpg

Poradím ti architekta, ktorý pracuje pre teba. Ručím ti, že je dobrý, vie robiť svoju prácu a hlavne nestojí veľa, skoro nič, lebo nechce tvoje peniaze, ale… Architektom je Duch Svätý a akúkoľvek vec robí, vždy ju dokončí. Niet domu, ktorý by mu nevyšiel a všetci boli uspokojení jeho prácou.

Mal by si sa informovať od všetkých tých, ktorí ho nechali pracovať a budeš počuť úžasné veci. Jediné „ale“ je v tom, že dokáže budovať iba istý typ domu. A v tom je problém. Vie budovať domy iba pre rybárov, nie iného typu. Povediac pravdu, sú domy, ktoré sa podobajú viac na loď. Ale ak ty chceš, aby On bol tvojim architektom, musíš sa prispôsobiť alebo lepšie, musíš sa stať rybárom. Je to presne tak. Ak chceš žiť evanjeliové požehnanie, neostáva ti nič iné, iba sa obrátiť k poslaniu rybára, ináč ho nezískaš. A toto obrátenie je našou radosťou, lebo sme boli stvorení pre rybolov.

Moja rada? Nebojuj proti svojej vlastnej prirodzenosti, ale prijmi týchto 5 myšlienok, aby si bol požehnaný ty i tvoj nový dom.

spalna.jpg„Nasledujte ma, urobím z vás rybárov ľudí“ (Mt 4,18-22). Tento verš dobre zahŕňa to, čo je našou identitou. Je zaujímavé snažiť sa pochopiť, čo tým chcel Ježiš povedať. Určite je to spojené s tým, že prví apoštoli boli rybári a ich povolanie sa udialo pozdĺž Galilejského jazera. Ale verím, že sa to týka nielen ich prostredia.

Isté je to, že Ježiš chcel pod evanjelizáciou vyjadriť rybolov a pod apoštolom myslel rybára. Ide o zvláštne poslanie: lovia sa ľudia a nie ryby.

Čo znamená toto všetko?

Pokúsime sa to vysvetliť krátko takým spôsobom, aby sme aj my mohli dať do praxe to, čo učil Ježiš.

dom.jpgJežiš dokázal premeniť naše bežné ľudské aktivity na evanjelizačné. Obyčajné zamestnanie apoštolov sa stalo evanjelizačným. Peter so svojimi kolegami začali pracovať pre Pána. Tu je prvá myšlienka: pracuje sa pre Pána. Všetko sa má robiť z pohľadu Ježiša, z pohľadu evanjelizácie. To neznamená zanechať naše aktivity alebo zanedbať ich, ale znamená to, zamerať ich na službu evanjeliu.

Petrova loďka sa stala loďkou Ježiša. Jeho dom sa stal domom Ježiša taký aký bol. Iba keď vstúpi Ježiš, jeho svokra je uzdravená a začne slúžiť. To, čo bolo choré, nepotrebné a ťažobou, sa stane príčinou radosti a služby. Do Petrovho domu vstúpila spása a teraz slúži Pánovi. Znakom, že všetko slúži Pánovi je, že náš dom je používaný Pánom, v ňom si navzájom slúžia Pán, bratia a sestry. V centre nie je nejaký problém, ale radostná služba. Takže, aj náš dom môže byť premenený, môže sa stať domom evanjelizácie. Toto je zázrak, ktorý chce Boh urobiť: premeniť náš dom na dom, ktorý evanjelizuje.

Apoštoli zanechali siete, ale zachovali si mentalitu rybára. Peter bol rybárom a aj ním ostal naďalej, pokračuje v rybárčení a koná ako rybár. Radosťou rybára je, keď má plnú sieť rýb. Tak aj našou radosťou je, ak náš dom je plný bratov a sestier. Vtedy sme pravými rybármi. Tešiť sa z príchodu brata, sestry, je znakom, že máme temperament rybára.

obyvacka.jpgPeter musel zmeniť spôsob používania svojho domu. Teraz bol v službe evanjeliu, bol plný ľudí, ktorí prišli počúvať a stretnúť Ježiša. Tak aj my, pre nový rybolov musíme zanechať náš spôsob pozerania na svoj dom. Náš dom nie je našim „útočiskom“, našim kútom, v ktorom s pýchou „užívame“ svoj život a izolujeme sa od všetkého a všetkých, nie je ani našim „kráľovstvom“, do ktorého je zakázané stúpiť, ale stane sa miestom prijatia, v ktorom zaznieva evanjelium, zjavuje sa moc Ducha a bratia a sestry prijmú lásku. Je to nová myšlienka domu, ktorý je otvorený a zároveň priateľský. To neznamená nemať intimitu, ale otvoriť sa pre iných, ktorých posiela Pán. Kde by mal ísť brat, sestra ak nie do domu, v ktorom je prítomný Ježiš? Aj tvoj dom je chrámom, chrámom domácim. Dom Petra ostane domom, nestane sa synagógou. Tvoj dom musí ostať domom, nie sa stať neosobnou stavbou nejakého kultu. Ježiš nič neuberá z našej potreby po intimite, ale pozdvihuje ju za nástroj evanjelizácie. Je to práve dom Petra, kde Ježiš odpúšťa a uzdravuje ochrnutého, nie inde.

Peter nechá zamestnanie rybára, začne nasledovať Ježiša a loviť ľudí. Pýtam sa, čo sa stalo zo všetkým, čo mal predtým? Ako žil teraz, čo sa stalo s jeho rodinou, domom, aktivitami? Azda všetko stroskotalo? Neverím, že v tom čase existovali sociálne poisťovne alebo dôchodkové štátne inštitúcie. Jedno je isté, že náš Boh dáva stonásobne: s Ježišom je rybolov zázračný, nevracia sa naprázdno! To je požehnanie domu modlitby. Každý dostal talenty a Pán chce, aby priniesli ovocie. Ak chcem zo svojho domu robiť dom modlitby, to neznamená nemať čas pre Pána, evanjelizáciu, pre prijatie iných vo svojom dome. Naopak, znamená to, že ak sa staráš o Pánove veci, On sa postará o tvoje. Skús a uvidíš, že je to tak.

interier0.jpg

5 vymenovaných myšlienok robí z tvojho domu dom modlitby: dom Pána, dom, ktorý evanjelizuje, dom, ktorý sa teší z príchodu brata a sestry, dom, ktorý ostane otvorený a priateľský, dom rozmnoženia, v ktorom Boh vylieva svoje požehnanie. Sme volaní zanechať myšlienku domu, aby sme prijali tú evanjeliovú: stať sa sieťou na ryby, do ktorej lovím bratov a sestra pre Božie Kráľovstvo. To je podstata domu modlitby. Nie je to azda dobrý projekt? Duch Svätý je už pripravený a my… kedy začneme?!