Realizácia platby zálohy – Christiland fest 2023 07.-09.07.2023

Realizácia platby zálohy 10,- €

Upozornenie – Pri platbe nezabudnite uviesť VARIABILNÝ SYMBOL, inak nebude Vaša platba správne prijatá.


1. Kreditnou kartou2. Bankovým prevodom

IBAN SK95 7500 0000 0040 2207 4236
Variabilný symbol: 202360
Poznámka: “vaše meno”


3. QR kódom