CELOSVETOVÝ KONGRES KONONIE JÁN KRSTITEĽ

prihlaska_kongres

Tento rok Koinonia Ján Krstiteľ slávi svoje 30. výročie od jej vzniku. Každý člen Koinonie je pozvaný byť časťou povolaného ľudu, ktorý chce spolu v jednote osláviť vernosť nášho Boha. Je to udalosť, ktorá nás má posilniť v identite Jána Krstiteľa a nasledovaní Ježiša. Povzbudení Božími prísľubmi túžime a chceme vykročiť v pred a pripraviť cestu Pánovi.

Na Kongrese sa zúčastnia rôzni významní hostia a priatelia Koinonie Ján Krstiteľ.

Kongres sa uskutoční od 28. do 30. augusta 2009 v Prahe.

Bližšie informácie: oáza Sklené

CELOSVETOVÝ KONGRES KONONIE JÁN KRSTITEĽ – 30° VÝROČIE

k3k1k2

Oáza Sklené