Kurz: Čo očakávaš od partnera v Sklenom 2

kurz-249Nech hovoria konkrétny svedkovia. Oslovili sme taktiež jeden snúbenecký pár, ktorým sme položili zopár otázok.

1. Čo si očakával/a od tohto kurzu?

Martin: Očakával som dozvedieť sa nové veci o vzťahu z hľadiska fyzického a duševného. Chcel som vedieť viac o rozdieloch medzi mužom a ženou v prežívaní vzťahu, aby poznanie týchto vecí prinášalo rast aj do nášho vzťahu.

Nany: Očakávala som, že sa dozviem pravdu o manželskom vzťahu a tiež som sa chcela

dozvedieť aký je prvotný úmysel Boha pre manželstvo. Odmietala som vstupovať do vzťahu s radami starých mám a s radami tiet a babiek „ ako treba ísť na muža”, aby bolo manželstvo šťastné.

Zaujímalo ma, možno preventívne, ako sa vyvarovať určitých chýb. Chcela som pochopiť ako sa dostať bližšie k srdcu muža, aby som mu vedela lepšie rozumieť.

2. Naplnil kurz Tvoje očakávania?

Nany :kurz ďaleko prekročil moje očakávania, nečakala som až toľko, koľko som dostala.

Martin : áno som rád, že som tu bol, bol to pre mňa veľmi konkrétny kurz

3. Čo konkrétne si dostal/a?

Martin: Veľmi ma obohatilo zdieľanie muži/ženy zvlášť. Tiež skúsenosť od iných manželských párov a ako konkrétne riešiť niektoré problémy vo vzťahu. Povzbudila ma zrelosť niektorých vzťahov, tolerancia vo vzťahu a poznanie vzájomných hraníc.

Nany: Mňa veľmi oslobodilo poznanie, že v manželstve sa dvaja po čase nestanú rovnaký, ale ich odlišnosti sú požehnaním pre vzťah. To, že pretrvávajú rozdiely, strety záujmov a konflikty, nie je znakom zlého vzťahu, ale i toho, že je to normálny vzťah. Tak to má byť. Vo vzťahu sa nedá prísť k identickosti prežívania partnerov. Ja som si myslela, že čím viac budeme spolu, tým viac budeme podobne prežívať rôzne situácie. Či už situácie bežného dňa alebo duchovné veci, modlitbu. Ale pochopila som, že to tak nebude. Nie je to však znakom toho, že ten vzťah je zlý, ale muž má svoj mužský svet a žena svoj ženský svet. Tieto dva sa budú vzájomne dopĺňať. Je dôležité vychádzanie z môjho sveta smerom k tomu druhému.

Kurz bol pre mňa veľkou možnosťou nechať sa poučiť staršími, skúsenejšími, od ktorých sa rozhodne ja mám čo učiť. Bolo pre mňa veľmi obohacujúce čisto ženské zdieľanie a odhalenie skutočnosti, že žijú niečo podobné ako ja a tak sa mám od koho učiť.

4. Podľa Teba má zmysel zúčastňovať sa takýchto kurzov?

Martin: rozhodne áno, prispieva to ku stabilite vzťahu.

kurz-302Nany: určite áno. Je to možnosť naučiť sa veľa nových vecí a tiež byť spolu a mať čas venovať sa len sami sebe. Otvoriť si tie tajné komnaty, na ktoré zvyčajne nezostane čas alebo nevieme ako na to. Pekný čas bytia spolu.

5. Chceš niečo odkázať dnešným snúbeneckým párom?

Nany: Ja by som priala snúbencom takúto úžasnú skúsenosť kurzu.

Nevstupovať do manželstva len pod vplyvom emócií, ale s múdrosťou. Aspoň okrajovo sa zaujímať do čoho idú. Veď predsa tým svadobným dňom sa to snaženie sa jedného o druhého nekončí, ale je to práve začiatok každodenného budovania vzájomného vzťahu. Nechať sa inšpirovať, načerpať a ísť do toho!!!

Martin: Ja súhlasím s Nany, nemám čo dodať… smiech…

Ďakujem za rozhovory. Martina

prvý rozhovor s manželským párom: Lukáš a Monika

info o kurze : Čo očakávaš od partnera

Oáza Sklené