BREAKTRUE TIME v Gdyni

„Žiješ prelomový čas¬? Boh je tvoj Otec a čaká na Teba! Vrhni sa do života s Ním a Božie prísľuby sa pre Teba stanú realitou. Buď radikálny! Ak sa nerozhodneš, už si sa rozhodol!!!“

Toto boli otázky či výzvy, ktoré najčastejšie zaznievali do (d)uší asi 50. mladých ľudí z rôznych častí Poľska na STRETNUTÍ MLADÝCH 3.- 4.októbra v Gdyni.

Veľmi vďačne sme prijali pozvanie od Zenka Kufela ( zodpovedného za realitu v Gdyni), navštíviť viaceré komunitné rodiny a zorganizovať stretnutie mladých, kde cieľom bolo povzbudiť do väčšej radikality v nasledovaní Ježiša. Bolo nás 12 interných ( už v polonovej zostave) a Lydka Ferdinandová z Banskej Štiavnice.
Radosť, dynamická animácia, mocné svedectvá a dynamiky, a tiež povzbudivé kázania Vladka, Sergeja a Martiny- takto by sme mohli charakterizovať to, čo sa tam dialo. Večerný sobotný koncert ( ktorý pre nás pripravila miestna kapela, služba hudby) a nedeľná svätá omša boli čerešničkou na torte týchto dní.
Na záver stretnutia sa mladí zdieľali o tom, ako sa ich Pán dotýkal. Najviac Pán konal počas vydávania osobných svedectiev (špeciálne Petrine svedectvo). Boli povzbudení začať, či vrátiť sa k osobnej modlitbe, byť rozhodní v každodennom živote. Dotknutí svedectvami boli odhodlaní začať budovať život na dôvere v Ježiša, či viac sa pripútať ku komunite.

Je radostné hlásať spolu Zmŕtvychvstalého. Je radostné nechať sa povzbudiť a zdieľať skúsenosti zo života v komunite s našimi priateľmi z Poľska.
Stále viac som fascinovaná krásou, mnohorakosťou a neustálym rastom v priateľstve v našej komunit
e.

Hej mladí, skúste a presvedčte sa, čo nové Vás čaká u nás v Sklenom na stretku mladých. Nenechajte si ujsť tie najlepšie veci, ktoré stoja za to vyskúšať!

Teším sa na Vás
Martina