JE ČAS ROZBEHNÚŤ TO NANOVO!

V Sklenom sa bude opäť lietať. 23.-25. 10. 2009, teda skoro o dva týždne, môžeš zažiť , čo je to niesť sa na orlích krídlach. PRETOŽE V SKLENOM TI JEŽIŠ DÁ ORILIE KRÍDLA (Iz 40,31). Príď na stretnutie mladých i tentokrát a rozbehni to nanovo, príď skočiť do otvoreného priestoru, otvoriť sa novým horizontom. PRÍĎ VZLIETNUŤ!

prihlášku pošli čo najskôr:  stretnutie mladých