„Volal si ma Pane, tu som!“

Ako vždy v októbri, v našej komunite začína Nový Pastoračný Rok. Pre nás zasvätených môže byť tento čas charakteristický zmenou oázy,či začiatkom štúdia v niektorej z komunitných študijných realít. Pre externých členov je typické v tomto čase obnovovanie záväzkov, či prijímanie nových členov.

To je dynamizmus lásky v našej komunite a radikálnosť osobnej odpovede na  Ježišove stále aktuálne volanie: „Poď a nasleduj ma!“  Mt  2,16

Ježiš volá aj dnes!

V tomto roku sme mali na kurze „Vitaj v KJK“ 20 nových bratov a sestier, ktorí  chcú žiť svoje: „Volal si ma Pane, tu som.“

Predstavujeme Vám TROJLÍSTOK tých, ktorí sa v tomto roku rozhodli stať časťou, resp. členmi, našej komunity.

_urekoví

Milka a Marián a syn Jožko Žurekoví zo Senice. Poznajú komunitu necelé dva roky a po tomto čase sa rozhodli zaviazať sa, byť členmi KJK.

1. Ako ste spoznali svoje povolanie byť Jánom Krstiteľom?

Milka: Komunitu sme spoznali skrze nášho syna Mareka, boli sme priťahovaní zmenou, ktorá nastala v jeho živote. Marek sa stal pre nás vzorom ako rásť vo viere, ako sa spoliehať na Boha. Videli sme, ako napreduje v tomto vzťahu.  Dovtedy som bola ja tá, ktorá mu dávala rady, teraz sa však on stal pevným a vedel mi poradiť do rôznych situácií.

2. Čo Vás najviac fascinuje na našej komunite?

Marián: Bratské spolužitie, veľká radosť a spoločné zdieľanie života.

Jožko: Na komunite ma najviac fascinuje to, že sa tu dá zakúsiť živé stretnutie s Ježišom. Živá skúsenosť s Ježišom!

Milka: Odkedy poznám komunitu, môj život sa radikálne zmenil. Ježiš ma v komunite začal uzdravovať. Žila som v smútku, strachu, tiesni a vždy som mala strach hovoriť o Ježišovi. Ježiš ma tiež uzdravil z mojich problémov so žalúdkom. Mávala som nevysvetliteľné bolesti brucha a doktori mi nevedeli zistiť príčinu. Ježiš ma uzdravil nie tak, ako som si ja predstavovala, ale postupne. Vladko mi povedal: “evanjelizujte a Boh Vás uzdraví.“ A tak to bolo.

Zmenil sa aj môj vzťah s Bohom. Dovtedy bol vo všetkom „môj MILÁČIK“ môj manžel, teraz sa ním stal aj Ježiš. Som radostná a ostatní to vidia, vidia zmenu v mojom živote. Toto všetko je to, čo ma fascinuje.

3. Čo očakávate, že Boh ešte viac premení skrze vaše rozhodnutie byť členmi komunity?

Milka: Ako som už povedala, Ježiš už toho veľa zmenil. Očakávam, že sa ešte viac a lepšie naučím o Ňom  rozprávať a svedčiť.

Jožko: To, čo som prijal, chcem dávať druhým.

Marián: Tiež túžim hovoriť o tom, čo som sám zakúsil a žiť život v radosti a v spoločenstve.

Jaro

Jaro z Oščadnice  má 36 rokov a komunitu pozná od marca toho roku. Komunitu spoznal veľmi špeciálnym spôsobom. Jeho sestra Lucia v jednu nedeľu potrebovala pomoc. Pretože sa jej pokazilo auto a nemala sa ako dostať na nedeľné stretnutie koinonie. Zobudila svojho brata a poprosila ho, či by ju mohol odviesť on.

……a tak prišiel Jaro na prvé stretnutie s komunitou.

1. Jaro, ako si spoznal svoje povolanie byť Jánom Krstiteľom?

Ťažko sa mi to vysvetľuje. V mojom živote nastali viaceré zmeny, skrze ktoré Boh začal meniť môj pohľad na svet, a tak sa môj život začal uberať novým smerom.

Jeho volanie bolo veľmi priame.

2.Čo ťa na komunite najviac fascinuje?

Fascinuje ma úsmev a radosť, ktorá je v komunite.

3. Čo očakávaš, že Boh ešte viac zmení, skrze tvoje rozhodnutie byť členom KJK?

Ježiš už toho veľa zmenil. Hlavne moje myslenie, chápanie vecí.

Čakám, že Boh ešte viac vylepší to všetko, čo som už začal. Očakávam, že vo mne upevní pravú hodnotu rodiny, priateľstva a toho všetkého, čo človek potrebuje

k tomu, aby bol šťastný.

Dá_a

Dáša pozná komunitu už 6 a pol roka, pochádza z Partizánskeho.

1. Dáša, ako v Tebe dozrelo povolanie byť Jánom Krstiteľom?

Komunitu poznám už šesť a pol roka, ale v Partizánskom som mala svoje vlastné spoločenstvo. Zúčastňovala som sa viacerých kurzov, niektoré kurzy sme robili aj spolu s komunitou u nás v Partizánskom. Skúsenosť s Pánom som mala v Sklenom.

Aj v našom spoločenstve sme sa snažili rásť, ale uvedomila som si, že posledné dva roky som veľa čerpala z komunity. Bolo to práve tu, kde sa Boh dotkol aj môjho manžela. Pán mi tak postupne vkladal do srdca túžbu patriť do tohto Božieho diela, ktorým je pre mňa komunita.

2. Čo ťa najviac fascinuje na komunite?

Najviac ma fascinuje radosť, prijatie a otvorenosť na Ducha Svätého.

3. Čo očakávaš, že Boh ešte viac zmení skrze toto tvoje rozhodnutie?

Očakávam, že Boh ešte viac vstúpi do môjho manželstva. Túžim neustále kráčať s Kristom a kráčať v spoločenstve. Osobne očakávam, že budem viesť život radostný a v moci Ducha Svätého. Cítim tiež potrebu hovoriť o tom, čo som zakúsila  –evanjelizovať.

Ďakujem všetkým za rozhovory.                           Martina