Bežať po vode

Jedno veľké svedectvo. Je úžasné vedieť, že nemôžete nič urobiť, iba byť závislý na Bohu.

Zo začiatku som to tak nevnímal, bolo všetko ťažké, snažil som sa zo všetkých síl a veľa som musel urobiť pre to, aby sa niečo zmenilo. Pred pol rokom som sa rozhodoval, že musím niečo urobiť z mojím životom, v práci sa to sypalo z viacerých strán a osobne som vnímal, že nemôžem viac urobiť hlavne kvôli angličtine. Avšak, okolo nás zúrila finančná kríza, máte úver, plno splátok a podstate ja osobne som mal strach odísť lebo sa treba starať o rodinu a všetko ostatné.

Jedného dňa sa však stala taká vec, že som sa musel rozhodnúť, ako keby ma Pán dotlačil do rozhodnutia a v modlitbe som Bohu povedal, že On ej Pánom nad mojím životom, úverom, mojou rodinou a nikomu sa nemôže nič stať, úvery budú splatené a nemusím sa báť o to, že keď opustím prácu v tejto situácii- finančnej kríze, že Boh sa nebude starať, že chcem sa ísť naučiť angličtinu, že chcem ísť von napr. do USA, že nechcem mať strach opustiť tieto veci. Že chcem zakúsiť, čo je to dôverovať Bohu, čo je to riskovať s Pánom.

Dal som výpoveď v práci, uveril som Bohu, svojmu Pastierovi, Koinonii Ján Krstiteľ , vystúpil som z loďky ako apoštol Peter, keď sa pýtal Ježiša , môžem ísť za tebou, ak áno urob všetko pre to, aby som mohol ísť po vode, a tak som aj ja vystúpil z jedinej istoty a to práce, dostatku peňazí na splátky. Po asi pol mesiaci mi Pán daroval to, o čo som ho prosil a to Ameriku, daroval mi čas v rodine z Koinonie Ján Krstiteľ, daroval mi školu v Los Angeles, do ktorej môžem chodiť, daroval mi neskutočne množstvo miest, ktoré som videl, ako napr. Las Vegas, San Diego, San Francisco, Hory, rieky, oceán, koncert, let lietadlom, mexické pivo, skutočne zaujímavé J americké jedlo, to všetko bolo pre mňa nové. Daroval mi veľa priateľov nielen z koinonie okolo mňa, ale i v škole, priateľov z Mexica, Iránu, Číny, Japonska, Brazílie, Salvádoru, Francúska.

Chcem ti svedčiť o tom, že sa oplatí riskovať s Pánom, oplatí sa mu dôverovať, nebolo to jednoduché rozhodnutie, ale Pán to premenil. A je naozaj úžasne byť na ňom závislý, keď sa musíte postaviť do osobky, či už chcete alebo nie, proste ak chcete víťaziť, tak idete s Pánom.

Ja som rád, že som mohol vystúpiť z loďky a že môžem kráčať, čo kráčať, bežať za Pánom, za tým, čo On má pre mňa a taktiež pre Teba. Som rád, že som svoju istotu ako peniaze, prácu, mohol vymeniť za istotu Pána, pretože On mi dal omnoho viac a teším sa na to, čo mi dá. Nechcem sa zastaviť a chcem si pýtať viac a viac, pretože Boh chce, aby sme žili v požehnaní ako finančnom, materiálnom, aby sme videli toto všetko na našich životoch, na životoch našich rodín, priateľov.

Veď on sám povedal: “Nezanechám ťa, ani neopustím.”
Preto smelo môžeme povedať: “Pán mi pomáha, nebudem sa báť; čože mi urobí človek?” Hebr. 13, 5-6

Oáza Sklené