Všetky akcie na rok 2010 a 2011

Všetky akcie stále nájdete v plánovaných akciách. Do priečinku boli pridané ďalšie dve a to kurz Filip a Rozprávkový les – pre rodiny s deťmi.

Ak máte záujem o bližšie informácie kontaktujte nás:
t.č. : 043/495 52 27 , alebo sklene@kjk.sk

5. – 7. 2010 KURZ OSOBNÁ MODLITBA v Sklenom ( 25 €/osoba )

09.11. 2010 Modlitby príhovoru v Martine na Bytovom družstve, Kozmonautov 35, sídlisko Sever, od 18.00 – do 20.00 hod.:

12.-14.11.2010 KURZ AKO OHLASOVAŤ BOŽIE SLOVO

05.12.2010 STRETNUTIE JEŽIŠ UZDRAVUJE: V Martine od 11.00 –do 13.00 hod., Bytové družstvo, Kozmonautov 35, sídlisko Sever
07.12. 2010 Modlitby príhovoru v Martine na Bytovom družstve, Kozmonautov 35, sídlisko Sever, od 18.00 – do 20.00 hod.

10.-12.12.2010 KURZ JOZEF /o prosperite/

30.12.2010 – 02.01.2011 Stretnutia PRE MLADÝCH v Sklenom, Koinonia Ján Krstiteľ č.d. 327 od 18 do 25 rokov – LEN PRE členov KJK
04.01.2011 Modlitby príhovoru v Martine na Bytovom družstve, Kozmonautov 35, sídlisko Sever, od 18.00 – do 20.00 hod.

14.-16.01.2011 KURZ SEMINÁR PRE MUŽOV

05.02.2011 KARNEVAL / pre rodiny s deťmi/ v Sklenom

11.-13.02.2011 KURZ PETER /rybár ľudí/

04.-06.03.2011 KURZ VÝCHOVA DETÍ – LEN PRE Členov KJK!

10.-13.03.2011 Stretnutia PRE MLADÝCH v Sklenom, Koinonia Ján Krstiteľ č.d. 327 – od 15 do 25 rokov

08.-10.04.2011 KURZ SEMINÁR PRE ŽENY

06.-08.05.2011 KURZ SEMINÁR VNÚTORNÁ SLOBODA

13.-15.05.2011 KURZ RÚT /pre manželské páry/

17.-19.06.2011 Kurz FILIP

24.-26.06.2011 Rozprávkový les – pre rodiny s detm

03.-07.07.2011 TÁBORY: – pre vekovú kategóriu: 12–14 rokov, V Sklenom v KJK

02.-12.08.2011 KURZ PAVOL /účinný evanjelizátor/

15.-18.08.2011 TÁBORY: – pre vekovú kategóriu: 08-11rokov, V Sklenom v KJK
29.08.-02.09.2011 TÁBORY: – pre vekovú kategóriu: 15.-25. rokov, v Sklenom v KJK