V životnom ringu nie si sám!

Som Bohu nesmierne vďačná za čas, ktorý som mohla spolu s bratmi a sestrami prežiťna kurze „Jozue“.

Od samého začiatku som silne vnímala Božie riadenie, nakoľko som na tomto kurze vlastne ani nemala byť. Ale Pán ma tam chcel mať a použil všetky svoje nástroje na to, aby som nepremeškala jedinečnú šancu – obohatiť sa a povzbudiť.

Ako všetky predchádzajúce kurzy, ktoré som v Sklenom mohla absolvovať, aj kurz “Jozue“ bol pre mňa výnimočnou a nezabudnuteľnou skúsenosťou a zároveň ďalším krokom vpred do zasľúbenej zeme.

Takmer celý môj doterajší život som prežila v púštnej mentalite – negativizme, smútku, uzavretosti, neustálom utekaní a vzdávaní sa. Po spoznaní Boha sa síce veci začali pomaly meniť, no napriek tomu mi pojem „víťazná mentalita“ a život v nej bol úplne neznámy.

Keď som spoznala komunitu, mnohé veci sa vo mne zmenili oveľa rýchlejšie než dovtedy a prvý krát som počula aj o mentalite víťazov.

Na tomto kurze som ešte lepšie pochopila, čo to vlastne je a tiež mi bola odovzdaná dôležitá správa: „Víťazná mentalita je určená aj pre teba, pretože Ježiš chce, aby si ju mala a ponúka ti ju“.

Všetky prednášky, aj aktivity boli pre mňa zdrojom nového povzbudenia a tiež výzvou:  „Nikdy sa nevzdávaj a kráčaj ďalej“!

Hneď po návrate domov som nastúpila do každodenného boja, ktorým prechádza každý z nás. Ale viem, že v tomto boji nie som sama. Mám Ježiša, ktorý ma povzbudzuje k tomu, aby som sa nebála a bola statočná, pretože On je so mnou. Dal mi tú najlepšiu výzbroj, aby som všetko prekonala a nemusela sa už k problémom obracať chrbtom. A dáva mi tiež spolubojovníkov – priateľov, ktorí ma v mojom kráčaní povzbudzujú a pomáhajú mi dobývať vlastné „Jerichá“.

Ako bolo povedané: „Víťazmi sa nerodíme, víťazmi sa stávame!“

Preto neustále kráčajme, ba bežme vpred, lebo všetci máme šancu zvíťaziť. Aj ty. J

Srdečná vďaka všetkým Božím bojovníkom zo Skleného. J

Janka