Mikuláš vítal mužov

Áno, Mikuláš čakal mužov, ktorí prišli na seminár I. Mikuláš ich však neprivítal s prázdnymi rukami ale mal aj so sebov prekvapenie. Tí, lepší dostali od Mikuláša  pivečko, ďalší kofolu alebo vodu, lebo Mikuláš videl ich skutky počas roka =). Čo však Mikuláš nevie, nevidí do srdca, to dokáže iba Ježiš. Ježiš bol ten, ktorý konal v srdciach týchto mužov. Hovoril im priamo do sŕdc skrze Vladka. Hovoril im kým sú a ako majú ďalej kráčať vpred. Deň sme vždy začínali spoločnou rannou modlitbou. Je to super skúsenosť začať deň s Pánom a celý mu ho odovzdať. Počas soboty sme sa formovali na prednáškach, ktoré boli trefné a zároveň povzbudzujúce. Koniec dňa sme zakončili luxusným večerom aj na počesť Vladka, ktorý oslávil 41. narodeniny. Naše drahé sestry nám prichystali prekvapenie v podobe nádherne priravených stolov s vtipným menu a skvelými pochúťkami. To však nebolo všetko. Ďalším prekvapením večera bol Peter a jeho harmonika. Berie do rúk harmoniku a sálou sa ozývajú ľudové pesničky. No proste nádhera. Pán bol ku nám úžasný. Domov si odnášame  krásne zážitky, nové priateľstvá, ale čo je hlavné premenené srdcia. Sme povzbudení kráčať za Ježišom s odvahou. A chceme byť oporou pre tých, ktorých máme okolo seba.

Vďaka Ježiš za Super seminár.