Téma mesiaca: “Veríš, že…?”

Viera je úžasným darom. Veríme, že patríme Ježišovi, ktorý nás miluje až tak veľmi, že za nás zomrel, vstal z mŕtvych, vystúpil k Otcovi, kde sa za nás neustále prihovára a dal nám svojho Svätého Ducha, aby bol skrze neho neprestajne s nami. Toto všetko sa udialo vďaka neuveriteľnej moci, ktorú má.

Je dobrý, spravodlivý, milosrdný, láskavý, nesmierne zhovievavý, milujúci, starostlivý… mohli by sme napísať ešte veľa prívlastkov, no i tak by sme nevystihli všetko, lebo On je jednoducho neopísateľný…

Dnes sa však chceme zamerať práve na tú neuveriteľnú silu, ktorú Pán má – na Jeho moc!
Veríš v Ježišovu moc? A vidíš ju vo svojom živote?

Veľkňazi a zákonníci ju videli a horeli zvedavosťou dozvedieť sa, odkiaľ takáto schopnosť pochádza: „Akou mocou toto robíš? Alebo kto ti dal moc, aby si to robil?“ Mk 11,28

Túto charakteristickú vlastnosť Pána silno zakúšali aj ľudia Starého Zákona, ktorí na mnohých miestach vyznávajú : „ Veľký je náš Pán a veľmi mocný, jeho múdrosť je nesmierna.“ Ž 147,5

„Kto je ten kráľ slávy? Pán silný a mocný, Pán mocný v boji.“ Ž 24,8

„Ty si Boh, ty konáš zázraky, národom si dal poznať svoju moc.“ Ž 77,15

On koná stále rovnako, nezmenil sa. Dnes nemá ani o štipku moci menej ako vtedy, keď previedol svoj ľud cez Červené more a je rovnako mocný ako v čase, keď ochránil Daniela v jame pred levmi.

Chce sa osláviť aj v tvojom živote. Dávaš mu skrze svoju vieru na to priestor?

Mária vo svojom chválospeve ospevuje ako prvú práve túto vlastnosť Pána: „lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno“ Lk 1,49. Vedela, čo hovorí, pretože bola plná milosti a každým dňom kráčala vo viere v Jeho silu.

Tiež anjel svedčí: „Lebo Bohu nič nie je nemožné.“ Lk 1,3

Sám Pán hovorí o svojej moci, ako o sile, ktorá môže všetko, keď deväťdesiatdeväťročnému Abrahámovi hovorí: “Ja som všemohúci Boh, chodievaj predo mnou a buď dokonalý. „Gen 17,1

A nakoniec nám aj Vzkriesený Ježiš hovorí vo svojich posledných vetách: „Daná mi je všetka moc

na nebi i na zemi…. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“ Mt 28, 18-20

Veríš v to, keď s Ním hovoríš v modlitbe? Keď ho o niečo prosíš? Vieš, že svojou vierou, či nevierou mu priamo dovoľuješ alebo brániš mocne konať v tvojom živote?

V knihe Múdrosti sa píše: „Lebo teba poznať, to je zvrchovaná spravodlivosť a uvedomiť si tvoju moc je koreň nesmrteľnosti.“ Múd 15,1-3

Už len uvedomovanie si jeho moci je prameňom nesmiernej sily.

Kedy naposledy si zakúsil Ježišovu silu? A máš s ňou už nejakú skúsenosť? Určite, áno! Tak neváhaj a dovoľ Mu, aby oživil tvoju pamäť.

Urob to hneď teraz. Obnov svoju vieru v Ježišovu moc. Ako? Postav sa pred Neho a vyhlasuj. Pripomeň si prísľuby, ktoré ti dal a ktoré už aj v svojom čase naplnil. To vzkriesi tvoju pamäť a posilní tvoju vieru, že On môže opäť konať. Pevne sa postav na ďalšie prísľuby, ktoré ti Pán dal a nahlas Mu ich predkladaj. Dívaj sa na ne s vierou, že Ježiš má schopnosť splniť, čo sľúbil. Nepozeraj na momentálne ťažkosti, v ktorých sa nachádzaš – tie boli aj predtým, ale upri svoj zrak na „zasľúbenú zem“ a s vierou očakávaj to, čo je pre teba už pripravené. Rob to každý deň. Drž sa týchto prísľubov, napíš si ich na papier a ulož na viditeľné miesto, tam, kde sa s ním môžeš najčastejšie stretnúť (do peňaženky, na chladničku J, na zrkadlo…) Neustále si ich pripomínaj a vyhlasuj nad nimi Ježišovu moc.

Pozývaj Ho s jeho silou do všetkých situácií a odvážne vstupuj do nových vecí s plným vedomím, že po tvojom boku kráča mocný a úžasný Ježiš, ktorý je tvojim priateľom. Lepšie koneksie nikde a u nikoho iného nenájdeš.

Hľadaj teda Pána a jeho moc vo všetkom, ako hovorí žalm 105,4-5:

„Hľadajte Pána a jeho moc, hľadajte vždy jeho tvár.
Pamätajte na divy, ktoré učinil, na jeho znamenia a na výroky jeho úst“.

Pamätaj – On môže všetko!