Celoslovenský kongres 20 rokov komunity

Nebol si tam a chceš vedieť aké to bolo? Bol si tam, ale rád by si si pripomenul aké to bolo? JEDINEČNÉ, RADOSTNÉ, VÝNIMOČNÉ! Áno, hovorím o nádhernom 20 výročí Koinonie Ján Krstiteľ (KJK) na Slovensku, ktoré sme ako jedno telo, všetci spolu ( východ, stred i západ) oslávili 10.5. v Spoločenskom pavilóne v Košiciach. Tento celoslovenský kongres bol krásnym historickým  okamihom, svedectvom toho, aké ovocie prináša naše ,,ÁNO“ Ježišovi, ako Pán dáva, rozmnožuje, zveľaďuje. Na začiatku niekoľko bratov a sestier, ktorí odpovedajú na povolanie byť Jánom Krstiteľom, dnes viac ako tisíc ľudí, ktorí toto povolanie žijú a ďakujú zaň v jednej sále v Košiciach. Ježiš Kristus KJK na Slovensku naozaj zveľadil a každý brat i sestra na kongrese mohol vidieť krátke video o tom, ako funguje komunita v oáze Sklené, Vyšný Klátov a v realite Prešov. Atmosféra bola vyzdvihnutá svedectvami, nechýbali radostné chvály sprevádzané našou kapelou i nezabudnuteľná hymna celého kongresu. Sme ľud, ktorý kráča. Na tejto oslave 20 rokov nechýbal ani vzácny hosť, náš gnerálny pastier Alvaro Grammatica, ktorý všetkých povzbudil a dodal odvahu i naďalej kráčať spoločne a dopredu. Vyvrcholením bola sv. omša, za prítomnosti našich drahých pastierov i externých kňazov. Čo dodať? VŠETKO NAJLEPŠIE KOINONIA!