Téma mesiaca: “Raduj sa!”

Obdobie roka, ktoré aktuálne prežívame, poznáme pod názvom “fašiangy”. Toto obdobie bolo a je spojené s radosťou.
Tak sa poďme trochu pozrieť na radosť, čo nám o nej hovorí Božie Slovo. 

V liste Filipanom v štvrtej kapitole (Flp 4,4) sa píše :
“Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!”
To ale znamená, že ako ten, ktorý veríš Ježišovi Kristovi, sa nemáš radovať len v tomto období, ale “ustavične”! 

Na radosť máš dôvod v každom čase.
Pýtaš sa: A platí to aj na toto obdobie, ktoré prežívame?
Obdobie pandémie, keď sme deň čo deň zaplavovaní negatívnymi správami a poväčšine katastrofickými prognózami ohľadom budúcnosti? 

Dobrá správa je, že Božie Slovo je neodvolateľné a platí pre všetky časy a chvíle. A čo je dôvod tej ustavičnej radosti? 

Uvediem len zopár dôvodov, ktoré
Ťa motivujú k radosti:
Si bezpodmienečne milovaný Boží syn/dcéra!
Si spasený Ježišom Kristom, On Ti už odpustil a nemusíš sa báť! Nik Ťa nemôže odlúčiť od Kristovej lásky! 

On, ktorý má moc nad každou situáciou a okolnosťou je s Tebou a hovorí Ti, že Ti nič neuškodí! Si dedičom večného života!
Radosť je jedným z darov Ducha Svätého. Načiahni a zober si to! 

Rozhodnutie je len na Tebe!