Téma mesiaca: “Nový štart”


„Ja som Alfa a Omega, Prvý a Posledný, Počiatok a Koniec.“ hovorí Ježiš v Zjavení Jána 22,13.

Sme na počiatku nového roku. Stojíme vo dverách s nápisom: „Nový štart.“ Pred nami sú nové výzvy, nové požehnania, nové prekvapenia a kdesi medzitým veľký otáznik. Čo asi tento rok prinesie? Aké to bude? Zvládnem to? Bude to konečne lepšie? Budem zdravý? Podarí sa mi, o čo sa už tak dlho usilujem? Nastane tá dlho očakávaná zmena? Budem mať dosť síl, dosť peňazí, dosť nápadov?…

A v tieni týchto otáznikov sa možno skrývajú obavy, pochybnosti a strach. Pochybnosti o Božej láske, o Božej priazni voči nám. Ale Božie slovo nám do tejto hmly žiari jasnejšie ako reflektor a svojou silou ju úplne rozptyľuje: Ja som Alfa a Omega, Prvý a Posledný, Počiatok a Koniec.

S Ježišom všetko začína a s Ním všetko končí. On je hlavou tela, Cirkvi, plnosť, ktorá napĺňa všetko vo všetkom. On je pred všetkým a všetko v Ňom spočíva. On je počiatok, prvorodený z mŕtvych, prvorodený zo všetkého stvorenia, aby On mal vo všetkom prvenstvo. Ako písmeno alfa v gréckej abecede, ako prvá strana v knihe, ale aj ako Omega, ktorá abecedu uzatvára a posledná strana v knihe s rozuzleným príbehom, ktorý ma určite šťastný koniec. Všetko je stvorené skrze Neho a pre Neho. Aj my sami sme v Ňom aj  s celým našim príbehom. A to nám dáva neochvejnú istotu, že s Ním sa všetko podarí a bude mať šťastný koniec. Preto strach skutočne nemá miesto v našich myšlienkach, slovách ani skutkoch. Na počiatku bolo Slovo a to Slovo bolo a je Ježiš.

Nech je Ježiš na počiatku každého nášho dňa, každej myšlienky, každého plánu, každého slova, či skutku. Nech je ním naplnený celý náš deň a nech každý deň Ním aj končí.
Neprekroč teda prah svojho domu bez osobnej modlitby, podriaď každý svoj plán a myšlienku Božiemu slovu, pozvi Ježiša do každého tvojho problému a večer mu za všetko poďakuj. Tvoj život bude naplnený odvahou, odhodlaním a skalopevnou istotou, že s Ním zvládneš všetko.