Téma mesiaca: “Radostná tvár”

Výraz tváre a jej prejav je to, čo nás charakterizuje.

Každý z nás má jedinečný prejav a výraz tváre.

Podľa výrazu tváre môžeme zistiť mnoho vecí: ako sa človek má, či je radostný, zamyslený, pokojný, alebo naopak smutný, znechutený, nervózny.

Výraz tváre a úsmev je to, na čom môžeš vždy pracovať.

Evanjelium podľa Matúša 6, 16-18 hovorí: A keď sa postíte, nebuďte zamračení ako pokrytci. Znetvorujú si tvár, aby ľudia videli, že sa postia. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. Keď sa ty postíš , pomaž si hlavu a umy si tvár, aby nie ľudia zbadali, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.
Ježiš nám dáva túto výzvu: ,, Nebuď, nebuďte zamračení!“

Mohlo by to byť napísané aj inak, ale nie je. Je jednoznačné, že Ježiš nechce, aby sme boli zamračení, smutní, ustarostení, ale tvrdí , aby naša tvár bola radostná a pomazaná jeho prítomnosťou.

Ježiš nás pozýva k tomu, aby sme si počas tohto pôstneho obdobia viac všímali náš výraz tváre. Aký je? Čo v ňom prevláda? Je naša tvár viac zamračená alebo radostná?

To môže byť pre teba výzvou v pôstnom období. Ak nie si zvyknutý si všímať ako sa tváriš a akú tvár máš, je na čase to skúsiť.

Ako si môžem zachovať alebo získať radostný výraz tváre?

Napíš si Božie slovo: Nech mi neunikne radostný deň! Sir 14,14
Nepripusť, aby ti unikol radostný deň.

– skús sa radovať z malých, obyčajných, všedných vecí
– rozhodni sa radovať každý deň
– usmej sa na seba ráno v zrkadle a povedz si, že si milovaný Boží syn/dcéra
– zažartuj si zo seba a prijímaj sa taký, aký si
– mysli na to, že radostný výraz tváre je príjemnejší, príťažlivejší, obohacujúcejší, dáva silu, ale zamračený výraz tváre spôsobuje to, že nikto sa k tebe nebude chcieť priblížiť a škodí to hlavne tebe a okoliu
– aj keď v tomto čase rúško nedovoľuje vidieť náš výraz tváre, nevadí, lebo radostný výraz tváre ti prinesie pokoj, lásku, prijatie, potešenie a povzbudenie.

Takže udrž si radostnú tvár, aby ťa tvoj Nebeský Otec, ktorý je v skrytosti, odmenil. Nech tou odmenou pre teba v tomto pôstnom období je obrovský pokoj a otvorené srdce na nové veci.