Téma mesiaca: “Modlitba”

Modlitba je miesto špeciálneho stretnutia s Ježišom 

Chcem Ťa povzbudiť začiatkom tohto nového roka, aby si si vychutnával a plnými  dúškami užíval Ježišovu lásku na modlitbe.  

“On je ten istý včera, dnes i naveky!” Hebr 13, 8 

Miluje Ťa a chce, aby si to zakúšal. 

Nenechaj sa zastrašiť, ale nechaj sa milovať a prenikať Jeho prítomnoťou, istotou, dôverou  a Jeho slovom na modlitbe.  

Čas modlitby je špeciálne miesto a špeciálny čas, špeciálny priestor, kedy môžeš čerpať a  stretávať sa so živým Bohom – Ježišom Kristom.  

Na niekoľkých miestach v Božom slove Ježiš hovorí:  

“Modlite sa.” Mt, 5,44, Mt 24,22, Mt 26,41,. Mk 4,38… 

Modlite sa vždy, v každom čase a za každých okolností. Ef 6,18 

O akej modlitbe Ježiš hovorí?  

O modlitbe so správnym postojom srdca! 

Či už je to Tvoja osobná modlitba alebo modlitba spoločná, či už je to modlitba chvál,  (o ktorej sv. Otec František hovorí, že “chváliť je ako dýchať kyslík”) vždy má byť Tvoja  modlitba výrazom toho, že vstupuješ do vzťahu s Bohom.  

Modlitba je o vzťahu s Ježišom a o prebývaní s Ním v intimite.  

“My milujeme, pretože On nás miloval ako prvý.” 1 Jn 4,19 

Môžeme aj povedať – my sa modlíme, lebo On sa už modlil ako prvý.  

Nie je to o tom, že my sa chceme stretnúť s Ním, ale že On sa už dávno ako prvý zamiloval do Teba, čaká na Teba, hľadá Ťa a chce sa s tebou stretnúť ako prvý. To, že Ty sa ideš modliť, je vlastne odpoveď na Jeho lásku. 

“So mnou je Boh a Jeho láska ma predchádza.” Žalm 59,11 

Choď do modlitby s týmto postojom! 

Nepozeraj a nesústreď sa na to, čo Ty robíš pre Ježiša, ale čo On už dávno a každý deň znova a znova robí pre Teba. 

Nechaj sa Ním milovať a miluj ho práve na modlitbe, aby si ho mohol milovať aj v  ľuďoch, ktorých Ti posiela a v ktorých je prítomný.  

Vtedy z Teba vytrysknú prúdy živej vody. Jn 7,38  

Rob to každý deň, rob to za každých okolností, rob to ako odpoveď na Jeho lásku a  zakúsiš obrátenie a premenu v Tvojom živote, stabilitu Tvojho srdca, jeho myšlienky  sa stanú skrze Božie slovo Tvojimi myšlienkami a Jeho cesty Tvojimi cestami i v  tomto roku milosti.