ČELINDŽ PROGRAM

Na práve začínajúce pôstne obdobie, sme pre Vás – pre všetkých mladých, teenagerov – ale aj pre kohokoľvek, kto sa chce zapojiť, pripravili výzvu v podobe: 7 týždňov, 7 výziev, 7 nových návykov!


Je to pomôcka, ktorá nám má pomôcť naštartovať vnútornú motiváciu a prebudiť našu vôľu, v tomto nie ľahkom čase pandémie. Ak si to dobre natrénujeme, potom nám tieto nové získané návyky budú dobrými pomocníkmi, a to pri zodpovednom plnení si každodenných povinností a záväzkov v živote i v komunite. Je to spôsob ako pracovať na svojom charaktere a stávať sa ľuďmi, na ktorých sa druhí môžu spoľahnúť.

Božie slovo hovorí: “Neviete, že tí, čo bežia na štadióne, bežia síce všetci, ale iba jeden dosiahne víťaznú cenu? Bežte tak, aby ste sa jej zmocnili. A každý, kto závodí, zdržuje sa všetkého; oni preto, aby dosiahli porušiteľný veniec, my však neporušiteľný. Ja teda tak bežím, nie ako na neisto, tak bojujem, nie akoby som bil do vetra. Ale krotím svoje telo a podrobujem si ho, aby som azda, kým iným kážem, sám nebol zavrhnutý.” 1 Kor 9, 24-27


Tak poďme do toho spolu! Bežať za víťaznou cenou tak, aby sme získali neporušiteľný veniec- večnú odmenu a kvalitný život Božích služobníkov tu na tejto zemi. Nebojme sa nových výziev