Téma mesiaca: “Priazeň”


Nie je skvelé, ak si vás niekto v preplnenom autobuse všimne a uvoľní vám miesto?

Ak stojíte v nákupnom rade s pokladňou v nedohľadne , držiac za ruku nespokojného potomka a niekto vás pustí dopredu? 

Ak potrebujete vybaviť niečo veľmi dôležité, ale až pri okienku zistíte, že vám chýba dôležitá pečiatka, alebo podpis a úradníčka sa na vás milo usmeje a prižmúri jedno očko?

Zhlboka si vydýchnete a v duchu, alebo nahlas poďakujete za prejavenú láskavosť a ďalšie ušetrené kilometre.

Božie slovo v knihe Prísloví hovorí, že priazeň je ako rosa na tráve (Prís 19,12), ako oblak jarného dažďa. (Prís 16,15)

Prejavená priazeň nám ihneď rozjasní deň a naplní nás nádejou. Tá obyčajná, ľudská.

O čo viac Božia priazeň, ktorá je neporovnateľne väčšia, mocnejšia a hlbšia. 

Ježiš v Jeremiášovi 31,3 hovorí: „Miloval som ťa láskou odvekou, preto som ti zachoval priazeň.“

Priazeň Ježiša voči nám nie je náhodná, občasná a premenlivá.

 Práve naopak. Je stála, zámerná a cieľavedomá. Ježiš sa rozhodol prejaviť nám obrovskú priazeň, keď sme boli ešte ďaleko a zomrieť za nás. Nik iný by to neurobil. Nie preto, že mal dobrú náladu, nie preto, že sme si to odpracovali.

Preto, že sa tak rozhodol. Raz a navždy. Z lásky k nám. A to sa nikdy nezmení. 

Jeho reflektor priazne je navždy rozsvietený a my stojíme v Jeho svetle. Tu a teraz. 

Sme dôležití, výnimoční a vzácni. Každý jeden z nás. 

Ľudskú priazeň je možné ľahko stratiť. Stačí jedna chyba. Ale ani oceán našich chýb a slabostí nedokáže zmeniť rozhodnutie Ježiša nás milovať a byť nám naklonený v každej chvíli.

Žime s týmto vedomím každý deň, ďakujme za tento dar a buďme plní istoty, že u Ježiša nájdeme milosť a pomoc v každom čase. On nám nikdy neodoprie svoju priazeň.