Nové lavičky v oáze Sklené

Ďakujeme Žilinskému samosprávnemu kraju a všetkým Vám, ktorí ste zahlasovali v projekte Drobná infraštruktúra voľného času.
Vďaka tomu máme dnes v Sklenom nové lavičky, ktoré zveľaďujú našu oázu a slúžia všetkým Vám.