Svedectvo Majky zo záväzkov zasväteného života

…sedem rokov, ale videlo sa mu to len ako niekoľko dní, tak ju miloval. (Gn 29, 20)

Volám sa Mária Miturová, pochádzam z malej dedinky Ihľany, okr. Kežmarok. Žijem tu v Sklenom spolu s mojími bratmi a sestrami naplno pre Ježiša v panenstve pre Božie kráľovstvo druhý rok. Je pre mňa veľkým potešením vydať svedectvo o tom, ako ma Ježiš zavolal žiť tento nadprirodzený dar. 

V roku 2012 som začala spoznávať komunitu v Prešove. Moment, kedy Ježiš pootvoril dvere do môjho srdca, bola víkendovka mladých v roku 2012, skrze svedectvo externého brata, ktorý vo svojom živote absolvoval ročnú skúsenosť v zasvätenom živote. Keď vyslovil vetu: „Dostal som sa na križovatku a videl som, že sú 2 cesty v povolaní: manželstvo a panenstvo, vedel som že sa musím rozhodnúť.“ To bola veta, cez ktorú Ježiš zaklopal na moje srdce, zatriasol mnou a akoby ma vyrušil v plánovaní môjho života. V tej chvíli som vnímala, že všetky predstavy a túžby o mne, o manželstve a deťoch, po ktorých som túžila mám odovzdať Ježišovi. Celý rok som nikomu o tejto skúsenosti nehovorila. Myslela som si, že tak ako toto volanie rýchlo prišlo, tak aj odíde. Žiť manželstvo bola pre mňa stále prirodzená túžba. 

Čas beží ďalej, prichádza rok 2013, už som člen komunity Ján Krstiteľ v Realite Prešov, končím gymnázium. Prichádza víkendovka s názvom: Ako chodiť s partnerom pred manželstvom. Neváham a idem, veď je to pre mňa a moje plány. Nastáva posledný deň víkendovky, prebieha modlitba, počas ktorej prichádza pre mňa nečakaná výzva rozlišovať povolanie. Ježiš, prehovára do môjho srdca: „poď za mnou, panenstvo je pre teba.“ Na konci víkendovky otváram svoje srdce pastierovi Tonovi a v júni odchádzam na víkend na skúsenosť do Skleného.
V Sklenom prežívam požehnaný čas, kde spoznávam interných, ich spôsob života. Bolo to pre mňa objaviť to, čo chýbalo môjmu životu. Zakúšam naplnenie, plnosť radosti, šťastia, pokoja. Ježiš skrze bytie s bratmi a sestrami a Božie slovo potvrdzuje vo mne volanie do panenstva. Prichádzam domov rozprávam o mojej skúsenosti mojim rodičom a predstavujem im moju túžbu a zároveň pozvanie od pastiera Vladka vrátiť sa na 3 mesiace naspäť do Skleného a nenastúpiť na vysokú školu. Rodičia to rázne odmietajú a podmienka, keď doštuduješ vysokú školu, môžeš si robiť čo chceš, kým žiješ s nami musíš mať školu. Ako 20-ročná sa podriaďujem podmienke rodičov a týmto momentom začína pre mňa 7 ročné čakanie do zasväteného života.

Bol to čas, ktorý Ježiš držal pevne v rukách. Budovanie vzťahu s Ježišom, kráčanie v komunite a nové priateľstvá, agapito, služba na táboroch, služba príhovoru, vysoká škola so super spolužiakmi, dobré platené brigády, mnohé momenty, situácie potvrdzovania povolania pre panenstvo, uzdravenie vzťahov v rodine, celé tie roky zrelo povolanie v mojom srdci. No prichádzali aj momenty krízy a pochybností, rozchod s chlapcom, zmena vysokej školy po 2 rokoch štúdia, zákaz chodiť do komunity a na agapito… To všetko si Ježiš použil, aby ma naučil, že láska, ktorou ma miluje a ktorou Ho milujem ja, všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa a všetko vydrží. Ako čakal Jakub na svoju Ráchel 7 rokov, ale videlo sa mu to len ako niekoľko dní, tak ju miloval (Gn 29, 20), takisto som čakala aj ja a mohla som skrze Ježišovu lásku obstáť a vytrvať. Viem, že ak by som sa rozhodla žiť manželstvo, Ježiš by ma neprestal milovať, ani o kúsok menej, no rozhodne viem, že moje srdce by nebolo naplnené tak ako je dnes a moje svedomie by sa nevedlo s tým vyrovnať.

Som vďačná Ježišovi za túto skúsenosť, ktorú mi dal, skúsenosť jeho vernej, bezhraničnej a veľmi trpezlivej lásky, na ktorú som mohla slobodne odpovedať “Áno” a začať žiť toto nadprirodzené povolanie. 

Dnes môžem povedať ako hovorí Pieseň piesní 3, 4: „…našla som, koho moja duša miluje. Chytila som ho a nepustila viac… .“

Keď sa obzriem späť, vidím, že sa oplatilo čakať. Žijem ako tá, ktorá miluje  Ježiša nerozdelenou láskou a s odžitou skúsenosťou, že nič a nikto nestačí na Jeho LÁSKU. Ježiš chce byť milovaný a práve panenstvo pre Božie kráľovstvo je vyjadrením lásky k Nemu, ktoré môžem dnes žiť. 

Chcela by som ťa pozvať v tejto chvíli nazrieť do svojho srdca a pýtať sa Ježiša: Voláš ma Ježiš žiť naplno pre Teba? Je panenstvo pre Božie kráľovstvo pre mňa? Dovoľ Ježišovi prehovoriť, neboj sa mu odovzdať sa so všetkými túžbami, plánmi a svedčím ti, že žiť panenstvo je úžasné dobrodružstvo prinášajúce 100x viac. A tak dnes keď počuješ Jeho hlas, nezatvrdzuj svoje srdce (Hebr 3,7). To čo urobil Ježiš v mojom živote môže urobiť aj v tvojom, ba viac. Amen 😀


Oáza Sklené