Tema mesiaca: “Poď!”

ray-hennessy-397992-unsplash

14. kapitola Evanjelia podľa Matúša rozpráva príbeh o tom, ako učeníkov zastihla na mori búrka. Verše 24 a 25 popisujú, ako zápasili o životy, vietor dul proti nim a loďkou zmietali vlny. Nad ránom zazreli mátohu, ktorá kráčala po vode a približovala sa k nim. Vydesení, začali kričať. Mátoha tiež kričiac odpovedala: „Vzchopte sa! To som ja, nebojte sa!“

Kým ostatní učeníci bezhlavo v loďke panikárili, Peter s rozvahou zvolal: „Pane, ak si to ty, rozkáž mi, aby som prišiel k tebe po vode“ (v. 28).  A mátoha skríkla: „POĎ!“

Nie je to tak aj v tvojom živote?!

Nečakane ťa zastihne nejaká životná búrka (nečakaná choroba, zúfalstvo, nedostatok financií, vyhorenie firmy, tvoje osobné vyhorenie, sklamanie vo vzťahu, strata milovanej osoby,…) a ty zápasíš s náporom tlaku tohto hrozného vetra a negatívnymi myšlienkami, ktoré tebou zmietajú. Možno ti v hlave preblesne: to nezvládnem, som v koncoch, nevidím žiadne východisko, všetko je na nič, tak sa už ďalej nedá, všetka moja námaha je zbytočná, …  Možno vôkol seba vidíš iba mátohu, rozbúrený problém, tmu.

Ale v jednej chvíli sa Peter preberie z negativizmu a povzbudený krikom mátohy: Vzchopte sa, nebojte sa, to som ja!, sa snaží uveriť jej slovám a urobiť aspoň niečo. Preto provokačne zvolá: „Ak si to ty, Ježiš, tak mi rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode.!“

Nie je to úžasné?!

Peter nežiada Ježiša, aby ihneď odstránil problém, utíšil vietor a vlny, keďže ako Boh to mohol v momente urobiť.

Ale žiada, aby rozkázal jemu samému, Petrovi, prísť k nemu po vode.

Možno aj ty chceš, aby Ježiš ihneď vyriešil tvoj problém. Možno spanikárený kričíš: Pane, ak si živý, zasiahni! Ježiš však chce urobiť oveľa viac ako si myslíš. Preto ti hovorí: POĎ! Neberie ti problém, nevyrieši ho hneď. Chce ťa previesť cezeň a dať ti skúsenosť víťazstva. Chce ťa posilniť v kráčaní vo viere. Chce ťa previesť po neistom teréne. Chce, aby si urobil gesto dôvery. Chce ti dať istotu, že On je s tebou v tejto situácii, že iba s ním slávne zvíťazíš, lebo ťa miluje.

Vtedy Peter vykročí. Chvíľu kráča hľadiac na Ježiša, ale akonáhle odvráti zrak a začne ho upierať na rozbúrenú hladinu, silný vietor, na problém, začne sa topiť. Kričí: „Pane, zachráň ma!“ Ježiš hneď vystrie ruku, zachytí ho a povie mu: „Maloverný, prečo si pochyboval?!“

Ani ty sa neboj! V každej ťažkej situácii upieraj svoj zrak na Ježiša! Ak ho zameriaš iba na problém, utopíš sa v ňom! Iba Ježiš je jediná záchrana, jediné východisko. On za teba zomrel a vstal z mŕtvych, aby ti pomohol prejsť akoukoľvek situáciou života. Preto: POĎ!, upri svoj zrak na jeho prísľuby, na jeho slovo, v ktorom je život. Urob krok, neostaň bezradný sedieť a plakať v loďke svojho života ako ostatní učeníci! Vykroč smerom k Ježišovi, dôveruj mu! Tak sa tvoj pohľad plný strachu zmení, a nebudeš viac vidieť mátohu, ale Ježiša. POĎ!, a aj keby si znova začal pochybovať a topiť sa, vzchop sa, znova a znova a znova začni vyhlasovať Božie slovo.

Napríklad:
Flp 4,13 – „Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje!“
Rim 8,37 – „V tomto všetkom slávne víťazím, lebo Ježiš ma miluje.“
2Tim 1,7 – „ Veď Boh mi nedal Ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky  a rozvahy.“
Ž 27,1 – „ Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Pán je ochránca môjho života, pred kým sa mám strachovať?“

Nečakaj, že Ježiš bude konať podľa tvojich predstáv. Vzdaj sa ich! Vykroč! Urob ako prvý krok viery. Neobchádzaj svoj problém, ani pred ním neutekaj! Vstúp doň! Ježiš je tam s tebou. Hovorí ti: „Vzchop sa! Máš na to! Zvládneš to!“ Ponúka ti šancu a víťazstvo!

Ak vykročíš k Ježišovi, ale tvoja viera zlyhá, On nedovolí, aby si sa utopil! Tak POĎ!

Oáza Sklené