Seminár pre ženy II.

Dnes už asi nikto nebude popierať dôležitosť vzťahov. Vzťahy sú tým najväčším bohatstvom človeka. A práve nimi nás sprevádzal Seminár pre ženy II. – vzťah s Pánom, vzťah k sebe samej a vzťah k iným. Hoci som tento seminár absolvovala už druhýkrát, stále je pre mňa hodnotným a veľmi sa ma dotýkal – vo vzťahoch je stále priestor pre učenie a zdokonaľovanie sa. Počas konfrontácie s  troma základnými piliermi sme mohli vidieť iskričky v očiach žien, každá premýšľala, aké konkrétne kroky podnikne, aby tieto vzťahy prehĺbila a dala ich do rovnováhy.

Nie každá žena má doma podporu v tom, aby sa o seba starala, a pod ťarchou každodenných starostí a povinností často zabúda na odpočinok. Veľmi ma zasiahlo odhodlanie žien robiť niečo pre seba a zvýrazniť svoju ženskosť, čo sme spolu zakúsili na spoločenskom galavečeri, kedy sa každá jedna z nás stala kráľovnou.

Na seminári som si upevnila vzťah s Ježišom, pripomenula som si dôležitosť osobnej modlitby a jej silu do každého jedného dňa. V úzadí nezostalo ani budovanie priateľstiev, porozumenie a opora pre ostatných.

Bol to naozaj výnimočný čas strávený v priateľstve, v kruhu tohto úžasného spoločenstva.

Vyjdi aj ty zo svojho konfortu a príď medzi nás! Čakajú ťa veci nové, ktoré pripravil pre teba Ježiš.

Sima