Svedectvo: “V tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje!”

V tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje!

(17 rokov kráčania s Ježišom)

Bratia a sestry, chcel by som sa s vami podeliť o svedectvo z môjho života.
Žili sme piati v rodine s otcom alkoholikom, tuhým fajčiarom a po revolúcii sa k tomu pridali sem tam aj automaty. Skoro každý deň prišiel domov opitý, a tak vznikali doma nepríjemné hádky. V nich slovne ubližoval celej našej rodine. Nikdy sa nič v dome nedokončilo. Museli sme pred ním schovávať alkohol a peniaze, ale nie vždy sa to dalo. Keď sa išlo na nejakú oslavu, svadbu, vždy sme tŕpli ako to dopadne. Správal sa sebecky, arogantne a odporne. Tých jeho výčinov to by bolo skrátka na jednu knihu.

Veľmi ma bolelo a zraňovalo, ako sa správa ku mne a k ostatným členom rodiny. Zažíval som obrovskú hanbu, úzkosť, poníženie a sebaľútosť, ako to u nás vyzerá. Boli chvíle, keď som si želal, aby zomrel a boli chvíle, keď som si predstavoval, že ho nenormálne zbijem vlastnými rukami alebo niečím utlčiem tak, že to už nerozchodí. Boli to však zúfalé, bezmocné predstavy.

Nevedel som ako to riešiť, tak som sa za situáciu modlil nejaké Otčenáše a Zdravasy. Neskôr som chodil na farské stretká, ale v našej rodine sa aj tak nič nezmenilo. Až ma raz v mojich dvadsiatich rokoch, jedna známa z Komunity Ján Krstiteľ, pozvala na kurz Filip do Nitry. Nevedel som ani čo je komunita, ani čo je kurz Filip. Vedel som len, že to má niečo spoločné s Bohom. Dúfal som, že keď tam pôjdem, Boh otca zmení.

Hneď po kurze Filip som cítil Boha veľmi, veľmi blízko. Zažíval som veľmi silne, že ma miluje. Moje vnútro doslova explodovalo. Z môjho vnútra vytriskovalo niečo, čo ani neviem vyjadriť. Ako keď niečo nádherné a fascinujúce zažijete a viete povedať len vau, vau. Niečo veľmi milé, príjemné, povznášajúce a oživujúce. Vôbec som nevedel, že takú skúsenosť niektorí nazývajú obrátenie, krst Duchom Svätým, alebo skúsenosť so živým Ježišom Kristom.

Skrze túto skúsenosť s Ježišom, skrze naplnenie Duchom Svätým, skrze prvé priateľstvá s ľuďmi z Komunity Ján Krstiteľ a skrze kurzy a otvorené stretnutia koinonie, som sa rozhodol stať členom tejto komunity.

Vďaka každodennej osobnej modlitbe, agapitám (stretnutiam s bratmi a sestrami v rodinnom kruhu), duchovnému rastu, službe a evanjelizácii, som počas 17 rokov kráčania v komunite zažil hojné ovocie ako: vnútorné uzdravenie – odpustil som svojmu otcovi, oslobodenie od hanby, strachu, smútku, úzkosti, samoty, vlažnosti vo viere, od šomrania, znechutenia, nerozhodnosti, od komplexu menejcennosti a sebaľútosti.

Na jednom zo stretnutí, pod názvom Ježiš uzdravuje, Ježiš uzdravil manželkine platničky, a tak nemusela ísť v mladom veku na operáciu.

Vďaka tomu, že ma bratia a sestry povzbudzovali, objavil som dary a talenty, ktoré Boh do mňa vložil, aby som ich používal pre službu a dobro iných.

S manželkou sme sa pustili do stavby nového domu, v ktorom už teraz bývame a zakúšame spolu s našími dvoma deťmi Pánovu prítomnosť. A to hlavne vďaka povzbudzovaniu nášho zodpovedného o. Vladka a priateľov z komunity.

Ježiš a svedectvo života bratov a sestier nám pomáha žiť naše manželstvo, vychovávať deti, žiť radostne a v nádeji, aj napriek každodenným starostiam.

V mojom živote skutočne: Kristus vstal z mŕtvych!

Marián Pavlík

image