Téma mesiaca: “Načúvaj a posilňuj!”

aaron-burden-535Npq1wFG8-unsplash

Pán, Jahve, mi dal jazyk učenícky, aby som vedel slovom posilniť unaveného. Každé ráno prebúdza mi ucho, aby som počúval ako učeník.” (Iz 50,4)

Tak ako je každý deň pre nás novým dňom, tak prináša zo sebou aj nové výzvy. Či v rodine, práci, škole, v našom okolí… Ale ako sa k ním máme postaviť? Ako ich zvládnuť a využiť naplno? Nezabudni, že nikdy nie si sám. Všetko čo vo svojom živote robíš niekto spolu s tebou zdieľa. To, čo sa ti podarí, aj to v čom si slabý. Ježiš ťa pozná. “Každé ráno prebúdza ti ucho, aby si počúval ako učeník.” Jeho hlas je ti stále nablízku. Ráno, už keď sa prebúdzaš. On prebúdza tvoje srdce, aby počulo Jeho hlas. Keď sa Ním nechávaš povzbudiť aj ty potom môžeš mať “jazyk učenícky, aby si vedel slovom posilniť unaveného.” Povzbudenie potrebujeme všetci. Tak ako ho potrebuješ ty a to hneď od rána, tak aj ľudia, ktorých stretneš počas dňa. Nech je pre teba toto Božie slovo výzvou. Otvoriť sa na Ježišov hlas a prijať, že tvoj jazyk môže použiť na povzbudenie a ohlásenie radostnej zvesti.: “Ježiš je živý a miluje.”