20. výročie Oázy Sklené

“Rok korunuješ svojou dobrotou, kade prejdeš, všade je hojnosť.” (Ž 65,12).

Dvadsať rokov korunovaných dobrotou nášho Pána Ježiša Krista. Čas hojnosti, za ktorí sme nesmierne vďační nášmu Bohu. Oáza Sklené, svedok toho, ako z malého semienka zasadeného vo viere môže vyrásť krásny strom plný ovocia. Svedok veľkých Božích skutkov. O týchto skutkoch by mohli svedčiť všetci tí, ktorí v našej Oáze zakúsili obrátenie, oslobodenie, uzdravenie a premenu života. 

Spolu so zakladateľom o. Ricardom oslávilo vyše 600 prítomných bratov a sestier Božiu milosť vyliatu na našu Oázu v Sklenom. Táto oslava bola korunovaná trvalými záväzkami v zasvätenom živote nášho brata Ondríka a sestry Janky. Tento deň bol dňom, v ktorom sa konkretizovalo proroctvo o našej komunite, ktoré hovorí, že z naších Oáz vytriskne nové povolanie a nová evanjelizácia. Oáza Sklené je ľud, ktorý svedčí aj dnes o živom a vzkriesenom Ježišovi, ktorý nás volá nasledovať Ho a slúžiť Jeho kráľovstvu.
Aj ty sa môžeš stať jedným z nich. Počúvaj, čo hovorí Boh do tvojho srdca.

pastier oázy Sklené
o. Vladimír Beregi