Téma mesiaca: “ROK 2021 – ROK MILOSTI”

“Zabúdam na to, čo je za mnou a uháňam za tým, čo je predo mnou.“  (Fil 3, 13)

            Rok 2021. Rok milosti. S vierou v Božie slovo a v neustále konanie Ducha Svätého odovzdaj čo najskôr to, čo nemôžeš už viac ovplyvniť. Máš pred sebou nové životné situácie a budeš potrebovať odvahu, vytrvalosť a húževnatosť. Pred tebou je rok milosti – rok novej šance a nových príležitostí. Všetko sa to odohrá na základe dvoch skutočností: neskutočnej iniciatíve Ducha Svätého a tvojej odpovedi na ňu. Pamätaj, že zoslanie Ducha prišlo “náhle” (por. Sk 2, 2). Priprav sa už teraz prijať nové veci, a to tak, že dovolíš predovšetkým tvojej mysli a srdcu opustiť v správny moment zabehnuté vzorce.

            Rok 2021. Rok novej perspektívy. Nejde o to, aby si sa po ťažkom období vrátil do tých istých koľají. Nemusí a zrejme ani nebude tento rok rokom “vydýchnutia”. Skôr sa priprav, že to bude rok novej situácie, novej perspektívy a nových výziev. Potrebuješ sa skôr nadýchnuť ako vydýchnuť. Nadýchni sa sviežeho konania Ducha Svätého. On sa hýbe ako svieži vánok a niekedy ako vietor. Božia milosť, ktorá je pripravená pre teba, sa určite prejaví, len ver.

“Z Božej milosti som tým, čím som

a jeho milosť nebola vo mne márna.

Veď som pracoval viac ako oni všetci,

vlastne ani nie ja, ale Božia milosť so mnou.“

1Kor 15, 10