Téma mesiaca: “Jarné znovuzrodenie”

Máme štyri ročné obdobia a každé z nich je nádherné a odzrkadľuje krásu stvorenstva Toho, ktorý stvoril celý vesmír. Pre mňa najkrajším a najfascinujúcejším odbobím je jar. Končí sa zima, príroda sa pomaličky prebúdza zo spánku nadobúdajúc svoju silu a krásu. Vtáky štebocú na chválu Pána s väčšou silou než predtým, zobúdzajúc nás do nového rána, aby sme mali účasť tohto chóru, ktorý spieva chvály o víťazstve Pána. Ale ako sa stáva, so zmenou ročného obdobia, prichádza aj únava, ktorá nám šepká do uší príjemným hláskom: „Nie, ešte je priskoro, pospi si ešte trošku! Oddýchni si!

            Mnohí lekári nám perfektne poradia, aby sme jarnú únavu prekonali čo najlepšie. Jedz to a to, napi sa niečo iné, pridaj si do jedla vitamíny, poriadne dýchaj! Aj v našom duchovnom živote raz za čas sa stane, že sa ocitáme v podmienkach zmien ročného obdobia. Zakúšame jarnú únavu, apatiu a väčšiu ospalosť a lekárske rady viac nestačia. Ale najlepší Lekár sveta, ktorý sa stará o náš život, nám radí málo vecí, ale poriadnych a účinných:

  1. Keď sa zobudíš ráno, povedz: „Kristus vstal z mŕtvych!“ Vyhlasuj toto požehnanie v svojom živote, lebo aj ty sa môžeš prebudiť zo situácie smrti tak, ako Ježiš.
  2. Čítaj Božie slovo! Znovu si prečítaj verše, ktoré zasiahli tvoje srdce a modli sa s nimi. Obleč sa už od rána do Slova, ktorým je sám Ježiš. (Rim 3,14)
  3. Vyhlasuj prísľuby tak ako Abrahám. V každej beznádeji v nádeji uveril a nezapochyboval vo viere, ale posilnený vo viere vzdával Bohu slávu. (Rim 4,18-21)
  4. Zdieľaj sa so svojimi bratmi a a sestrami o Slove Božom.

A tak robiac, ako hovorí žalmista, budeš ako „Strom zasadený pri vode, ktorý prináša ovocie v pravý čas. Jeho lístie nikdy nevedne a darí sa mu všetko, čo podniká.“ (Ž 1,3)