Seminár pre mužov II.

Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha (Mt 5,8).

Počas tohto seminára sme hľadali cestu posvätenia a spôsob, ako žiť vlastnú sexualitu v Božom poriadku. Seminár počas ktorého zazneli svedectvá mužov a niekoľko podnetných tém priniesol krásne ovocie oslobodenia a povzbudenia do kráčania vo viere a čistote. Božie slovo, sviatosť zmierenia a modlitba uzdravenia a oslobodenia sú neustálymi prvkami Božej milosti. Boh je dobrý a milosrdný. Toto sme zakúsili aj my chlapi počas seminára v Sklenom.