Stretko teenagerov “MORE – VIAC”

A je to za nami. Veľmi požehnaný a naplnený čas, ktorý sme strávili spolu s 48 teeňákmi a 10 člennou ekipou. A kde ste nás tento víkend mohli vidieť najviac? No kde inde ako na mieste kde sa sa deje tá najúžasnejšia premena – na mori. Aj tebe chceme povedať, že Ježiš má moc nielen zobrať ti tvoj problém ale ho dokonca premeniť na niečo VIAC. To je to bohatstvo vykročenia na more. Tak nestrácaj dôveru, lebo Ježiš má svoju ruku vždy pripravenú, aby ťa v správny čas zachytil. Dovi dopo nabudúce 🙂
“Vtedy uvidíš a zažiariš, triasť a šíriť sa ti bude srdce, veď sa k tebe obráti bohatstvo mora.” Iz 60, 5