Super kurz Filip

Čo nové sa udialo v Sklenom? Super kurz Filip, ktorý trval od 06.-08.júna v oáze Sklené. Zúčastnilo sa na ňom okolo 35 bratov a sestier. Viedla ho naša Petra spolu s Betkou, Martinou a ostatnými skvelými bratmi a sestrami: Helenkou, Luckou, Jankou, Miškom, Jančim. Každý osobne mohol jedinečným spôsobom zakúsiť dotyk Ježiša živého a prítomného v spoločenstve. Svedčila o tom radosť a živosť, či zaslzené oči z dojatia, ktoré sa nedalo slovami ani opísať, ale nasvedčovalo o mocnom konaní Ježiša v hĺbke sŕdc. Je úžasné odovzdať svoj život Ježišovi a žiť s ním život nový!!!
Neváhaj, rozhodni sa aj ty a príď medzi nás!

S Ježišom zažiješ to, čo sa rozumom vysvetliť nedá.

Betka