Stretnutie zasvätených – celá oáza sme vyrazili do Plzne.

sz-2.jpgUskutočnilo sa tam trojdňové stretnutie zasvätených. Na toto stretnutie poprichádzali bratia a sestry zo všetkých oáz strednej a východnej Európy z Poľska – Novy Radic, z východného Slovenska Zlatá Idka a aj my Skleňáci. Všetkých dohromady nás bolo 65 osôb. Tieto dni boli sprevádzané prítomnosťou nášho zakladateľa o. Ricarda.

sz-3.jpg Začínali sme vždy chválami, na ktorých nechýbala kapela. Po chválach boli prednášky, ktoré sa týkali panenstva pre nebeské kráľovstvo. Skrze tieto prednášky som dostal veľmi mnoho, pretože ma utvrdili v mojom povolaní a ukázali mi ako mám rásť vo vzťahu s Ježišom.

O. Ricardo nám hovoril o svojej skúsenosti s modlitbou a pôstom. Bolo to pre nás všetkých veľkým povzbudením. Po skvelých prednáškach sme sa mohli zdieľať pri spoločnom jedení. Na tomto stretnutí som sa ešte lepšie spoznal s mojimi bratmi a sestrami. Bol to pre mňa požehnaný čas, pretože som mohol byť s tými čo žijú to isté ako ja.

A chcem ti povedať, že ak vo svojom srdci počuješ volanie do zasväteného života tak mu neváhaj povedať svoje ANO, pretože život s Ježišom je ten najkrajší. Len On môže naplniť všetky tvoje túžby. To ti môžeme dosvedčiť tak zavolaj a presvedč sa. Budeme radi keď sa nám ozveš.

sz-1.jpgsz.jpg

Michal