Realizácia platby – Stretnutie teenagerov 6.-7.11.2021

Realizácia platby

1. Kreditnou kartou

Platba
2. Bankovým prevodom

IBAN SK98 7500 0000 0040 2207 1078
VS: 202126
Poznámka: vaše meno3. QR kódom
Pre člena KJK

Pre nečlena KJK