SKUTOČNÝ ŽIVOT svedectvá

Keďže som jedna z tých, čo sme boli v Sklenom po prvý krát, mám veľa toho, čo rozprávať.
Raňajšie modlitby, to ma dostalo hneď z rána. V jednu chvíľu, keď sme dostali priestor na našu osobnú modlitbu,
do každého vstúpil Duch Svätý a oni velebili nášho Ocka. Ak ste zostali ticho rozjímať, mohli ste počuť myšlienky, prosby
a chvály obrovských a nádherných myšlienok. Počas dňa sme počúvali svedectvá. Ani neviem presne opísať čoho všetkého sa vo mne dotkli. Aj vďaka nim som sa znova dokázala odovzdať nášmu Ockovi a už nemám strach. Nemám strach mu odovzdať mojich všetkých 5 chlebov a 2 ryby, pretože viem, že on nám dá nevyčísliteľne viac. A nemôžem zabudnúť
na úžasných ľudí s úžasnými charizmami. A nakoniec sa samozrejme chcem poďakovať, že ste mi všetci (či organizátori
a ľudia ktorí to tam viedli, alebo účastníci) dokázali pomôcť si znovu nanovo otvoriť srdce a začať odznovu. Ďakujem.
Buďte požehnaní!

Katka Demová


Priznám sa, že som nemal veľmi v pláne sa tohto stretka mladých zúčastniť. Napriek tomu, že naň bol pomerne dosť veľký nával, dnes viem, že to bol On, ktorý chcel, aby som tam bol a preto ti chcem svedčiť o tom, že skutočný život je i pre teba
a že stojí za to.

Vždy som často z každej strany počúval o zázračnom Bohu, ktorý dáva radosť, požehnanie, život v plnosti, … no môj život bol však ďaleko od tejto pravdy. Počul som desiatky svedectiev o tom, ako Boh koná a sám som to nevidel. Bol som ako ten ťažný kôň, ktorému tento svet drží na očiach klapky a bojí sa vidieť veci reálne a skutočné, také aké sú. Až kým som neurobil tie najlepšie rozhodnutia v mojom živote a ak chceš žiť skutočný život, povzbudzujem ťa, aby si to urobil aj ty.

Vyšiel som z istôt. Uveril som tomu, že každá prekážka a problém, ktorý mám, slúži len na to, aby sa v ňom Ježiš mohol osláviť. A preto ak túžiš po zázračnom živote, ktorý dáva a žije Ježiš, pozývam ťa vyjsť zo všetkých tvojich istôt.
Preto ak chceš chodiť po vode, musíš vyjsť z lode.

Ak túžiš žiť skutočný život plný Pánovej vernosti, neboj sa viazať a investovať. Túžil som po tom, aby sa Boh staral o môj život, no nemal som odvahu viazať sa. Keď som sa v októbri zaviazal na jeden rok do externej komunity Koinonie Ján Krstiteľ, sám som nevedel čo robím. Dnes môžem povedať, že to bolo len ďalšie najlepšie rozhodnutie, ktoré som mohol urobiť, pretože dnes každý deň zakúšam to, aký je Pán verný.
Preto ťa povzbudzujem, aby si sa nebál viazať a investovať pred Pánom a byť verný aj nad málom.

Vždy som mal pocit, že do čohokoľvek som sa pustil, všetko padlo. Ak by som mal byť osobný, 2x ma vyhodili zo školy, 2x som bol krivo trestne stíhaný, k tomu ďalšie bežné aj menej bežné problémy a starosti – jednoducho celé zle. Zistil som, že to bolo všetko len preto, že som si zakrýval uši pred Duchom Svätým a absolútne ma nezaujímalo čo chce odo mňa on. Dnes však viem, že skutočný víťazný život je možný len vtedy, ak budem robiť len a len to, čo chce odo mňa on.
Preto ťa povzbudzujem, aby si sa vždy a všade učil načúvať Duchu Svätému a robiť všetko s Ním.

Preto som sa aj ja, rozhodol, že vyjdem zo svojich istôt, začnem byť verný a robiť len to, čo chce Duch Svätý. A dnes ti môžem svedčiť, že vidím konať Ježiša Krista v mojom živote každý deň. Vidím ako zázračne koná v mojom živote a aj v živote mojich priateľov. A ten najväčší zázrak, ktorý vidím je to, že mení v prvom rade mňa. A to je pri mojej povahe naozajstný zázrak!

Tento skutočný život je i pre teba a preto maj odvahu žiť ako Boží syn/dcéra 🙂

Slavo