Stretnutie Ježiš Uzdravuje

Kedy: 01.08.2010, Kde: v Martine , na Bytovom družstve, ul. Kozmonautov 35, sídlisko Sever. O ktorej: od 10.00 do 13.00 hod. so sv. omšou a modlitbou za uzdravenie.
Kedy: 08.08.2010, Kde: v Bratislave Rači, ul. Račianska 190, na Strednej odbornej škole polygrafickej. O ktorej: od 10.00 do 13.00 hod.so sv. omšou a modl. za uzdravenie.