Téma mesiaca: “Život, ktorý zlomil osteň smrti!”

V jedno nedeľné ráno, presne tri dni po neľudskej a nespravodlivej smrti Ježiša na kríži, keď spolu s ním zomreli aj všetky nádeje izraelitov v prisľúbeného Mesiáša, keď sa život začínal vracať do starých koľají a všeobecné sklamanie pohltilo všetko do svojej pochmúrnej tlamy všednosti a beznádeje, sa dve ženy vybrali k Ježišovmu hrobu. Na ich veľké prekvapenie a prekvapenie celého sveta bol hrob prázdny! Stala sa tá najudivujúcejšia vec na svete, niečo, čo nikto nečakal. Niekto, kto reálne zomrel, ožil. Niekto, kto bol mŕtvy, vstal. Ohromujúca vec, ktorá vyvolala strach, zmätok a tisíc otázok. (a vyvoláva dodnes) Smrť je smrť. Je definitívna. Je zrejmá. Je konečná. Berie nám z rúk zbrane a z úst argumenty. Chce mať posledné slovo. A predsa nemá!
Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Niet ho tu! Vstal zmŕtvych! (Lk 24,5-6) V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. (Jn 1,4) Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie. (Jn 10, 10) Neboj sa! Ja som Prvý a Posledný a Živý. Bol som mŕtvy, a hľa, žijem na veky vekov a mám kľúče od smrti a podsvetia. (Zjv 1, 17-18) Ja som Vzkriesenie a Život. (Jn 11,25)
V to nedeľné ráno Život s veľkým Ž, Ježiš Kristus, porazil smrť a zlomil jej osteň. Raz a navždy. Život prekypujúci silou, krásny, divoký, nezadržateľný, neohraničiteľný, slobodný, mocný, neporaziteľný a trvalý. Život, ktorý rozdrvil okovy smrti, čiernu temnotu zúfalstva a beznádeje, bremeno odsúdenia a viny. Ako nádherný pestrofarebný ohňostroj, ako silný prúd podzemného prameňa, ako vybuchujúca sopka, ktorú zem nemôže zadržať, vytryskol Život, ktorý svojou horúcou lávou zaplavil všetko. Život plný entuziazmu, nadšenia, energie a radosti. Život tisícich chutí a farieb. Život bez konca. Život víťazstva. Ježiš Kristus. Ten, ktorý v celej svojej plnosti prebýva v tebe. Lebo zjavil sa život a my sme videli, dosvedčujeme a zvestujeme vám večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám. (1Jn1, 2)

Dovoľ Ježišovi, ktorý je silnejší než smrť, aby jeho život vytryskol z teba. Ponáraj sa do jeho zmŕtvychvstania každý deň, čerpaj z neho silu a sviežosť, zdieľaj ho s ostatnými, vychutnávaj si ho a raduj sa z každej jednej minúty. Veľa sa smej a ďakuj. Vyhlasuj Život nad svojim životom. Dovoľ, aby sila zmŕtvychvstalého Ježiša Krista zvíťazila nad každou tvojou ťažkosťou.
On je ten istý včera, dnes i naveky.

Oáza Sklené